ONE

ONE

Ngày sinh:

Giới tính: Nam

Website:

Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Gokiburi Buster [Oneshot]  [Amethyst] Oneshot
Onepunch Man  Devil Slayer Team Chapter 140 Bản raw (chưa dich)
X
X