Sogano Shachi Hoạ sĩ : Hyouju Issei

Sogano Shachi Hoạ sĩ : Hyouju Issei

Ngày sinh:

Giới tính: Nam

Website:

Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Isekai Meikyuu de Harem o  Legend Team Chapter 8.1: Raw
X
X