Eiichiro Oda

Eiichiro Oda

Ngày sinh:

Giới tính: Nam

Website:

Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
One Piece  Truyện Tranh Tuần Chapter 928
ONE PIECE - Full color  MTO Chương 17: Đẳng cấp
X
X