Kushuku Gakkou no Alice

Kushuku Gakkou no Alice

Tên khác: Kushuku Gakkou No Juliet

Thể loại: Hành động, Hài hước, One Shot, Lãng mạn, Shounen

Tác giả: Kaneda Yousuke

Nhóm dịch: Otakusan

Tình trạng: Ngưng

Romeo và Juliet thời hiện đại xuất hiện =))

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 50 1 day ago
Chapter 49 6 days ago
Chapter 48 1 week ago
Chapter 47 1 week ago
Chapter 46 1 week ago
Chapter 45 1 week ago
Chapter 44 1 week ago
Chapter 43 1 month ago
Chapter 42 1 month ago
Chapter 41 2 months ago
Chapter 40 2 months ago
Chapter 39 2 months ago
Chapter 38 2 months ago
Chapter 37 3 months ago
Chapter 36 3 months ago
Chapter 35 3 months ago
Chapter 34 5 months ago
Chapter 33 6 months ago
Chapter 32 6 months ago
Chapter 31 6 months ago
Chapter 30 6 months ago
Chapter 29 6 months ago
Chapter 28 6 months ago
Chapter 27 6 months ago
Chapter 26 6 months ago
Chapter 25 6 months ago
Chapter 24 6 months ago
Chapter 20 6 months ago
Chapter 19 6 months ago
Chapter 18 6 months ago
Chapter 17 6 months ago
Chapter 16 6 months ago
Chapter 15 6 months ago
Chapter 14 6 months ago
Chapter 13 6 months ago
Chapter 12 6 months ago
Chapter 11 6 months ago
Chapter 10 6 months ago
Chapter 9 6 months ago
Chapter 8 6 months ago
Chapter 7 6 months ago
Chapter 6 6 months ago
Chapter 5 6 months ago
Chapter 4 6 months ago
Chapter 3 6 months ago
Chapter 2 6 months ago
Oneshot 3 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Bullet Burn Team Chapter 28
X
X