Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi

Thể loại: Hài hước, Lãng mạn

Tác giả: Shiro Manta

Nhóm dịch: IA Translation

Tình trạng: Đang tiến hành

Truyện về một Senpai phiền phức và Kouhai của ổng.

Tên chương Thời gian đăng
Chap 57 4 days ago
Chap 56 4 days ago
Chap 55 3 weeks ago
Chap 54 3 weeks ago
Chap 53 1 month ago
Chap 52 1 month ago
Chap 51 1 month ago
Chap 50 1 month ago
Chap 49 2 months ago
Chap 48 2 months ago
Chap 47 2 months ago
Chap 46 2 months ago
Chap 45 2 months ago
Chap 44 2 months ago
Chap 43 2 months ago
Chap 42 2 months ago
Chap 41 2 months ago
Chap 40 3 months ago
Chap 39 3 months ago
Chap 38 3 months ago
Chap 37 3 months ago
Chap 36 4 months ago
Chap 35 4 months ago
Chap 34 4 months ago
Chap 33 4 months ago
Chap 32 4 months ago
Chap 31 4 months ago
Chap 30 4 months ago
Chap 29 4 months ago
Chap 28 4 months ago
Chap 27 5 months ago
Chap 26 5 months ago
Chap 25 5 months ago
Chap 24 5 months ago
Chap 23 5 months ago
Chap 22 5 months ago
Chap 21 6 months ago
Chap 20 6 months ago
Chap 19 6 months ago
Chap 18 6 months ago
Chap 17 6 months ago
Chap 16 6 months ago
Chap 15 7 months ago
Chap 14 7 months ago
Chap 13 7 months ago
Chap 12 7 months ago
Chap 11 7 months ago
Chap 10 7 months ago
Chap 9 7 months ago
Chap 8 7 months ago
Chap 7 8 months ago
Chap 6 8 months ago
Chap 5 8 months ago
Chap 4 8 months ago
Chap 3 8 months ago
Chap 2 8 months ago
Chap 1 8 months ago
X
X