Chư Thiên Ký

Chư Thiên Ký

Thể loại: Hành động, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Truyensieuhay

Tình trạng: Đang tiến hành

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại…

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 145 4 days ago
Chapter 144 6 days ago
Chapter 143 1 week ago
Chapter 142 1 week ago
Chapter 141 1 week ago
Chapter 140 1 week ago
Chapter 139 1 week ago
Chapter 138 1 week ago
Chapter 137 1 week ago
Chapter 136 1 week ago
Chapter 135 1 week ago
Chapter 134 1 week ago
Chapter 133 1 week ago
Chapter 132 1 week ago
Chapter 131 1 week ago
Chapter 130 1 week ago
Chapter 129 1 week ago
Chapter 128 1 week ago
Chapter 127 1 week ago
Chapter 126 1 week ago
Chapter 125 1 week ago
Chapter 124 1 week ago
Chapter 123 1 week ago
Chapter 122 1 week ago
Chapter 121 1 week ago
Chapter 120 1 week ago
Chapter 119 1 week ago
Chapter 118 1 week ago
Chapter 117 1 week ago
Chapter 116 1 week ago
Chapter 115 1 week ago
Chapter 114 1 week ago
Chapter 113 1 week ago
Chapter 112 1 week ago
Chapter 111 1 week ago
Chapter 110 1 week ago
Chapter 109 1 week ago
Chapter 108 1 week ago
Chapter 107 1 week ago
Chapter 106 1 week ago
Chapter 105 1 week ago
Chapter 104 1 week ago
Chapter 103 1 week ago
Chapter 102 1 week ago
Chapter 101 1 week ago
Chapter 100 1 week ago
Chapter 99 1 week ago
Chapter 98 1 week ago
Chapter 97 1 week ago
Chapter 96 1 week ago
Chapter 95 1 week ago
Chapter 94 1 week ago
Chapter 93 1 week ago
Chapter 92 1 week ago
Chapter 91 1 week ago
Chapter 90 1 week ago
Chapter 89 1 week ago
Chapter 88 1 week ago
Chapter 87 1 week ago
Chapter 86 1 week ago
Chapter 85 1 week ago
Chapter 84 1 week ago
Chapter 83 1 week ago
Chapter 82 1 week ago
Chapter 81 1 week ago
Chapter 80 1 week ago
Chapter 79 1 week ago
Chapter 78 1 week ago
Chapter 77 1 week ago
Chapter 76 1 week ago
Chapter 75 1 week ago
Chapter 73 1 week ago
Chapter 72 1 week ago
Chapter 71 1 week ago
Chapter 70 1 week ago
Chapter 69 1 week ago
Chapter 68 1 week ago
Chapter 67 1 week ago
Chapter 66 1 week ago
Chapter 65 1 week ago
Chapter 64 1 week ago
Chapter 63 1 week ago
Chapter 62 1 week ago
Chapter 61 1 week ago
Chapter 60 1 week ago
Chapter 59 1 week ago
Chapter 58 1 week ago
Chapter 57 1 week ago
Chapter 56 1 week ago
Chapter 55 1 week ago
Chapter 54 1 week ago
Chapter 53 1 week ago
Chapter 52 1 week ago
Chapter 51 1 week ago
Chapter 50 1 week ago
Chapter 49 1 week ago
Chapter 48 1 week ago
Chapter 47 1 week ago
Chapter 46 1 week ago
Chapter 45 1 week ago
Chapter 44 1 week ago
Chapter 43 1 week ago
Chapter 42 1 week ago
Chapter 41 1 week ago
Chapter 40 1 week ago
Chapter 39 1 week ago
Chapter 38.5 1 week ago
Chapter 38 1 week ago
Chapter 37 1 week ago
Chapter 36 1 week ago
Chapter 35 1 week ago
Chapter 34 1 week ago
Chapter 33 1 week ago
Chapter 31 1 week ago
Chapter 32 1 week ago
Chapter 30 1 month ago
Chapter 29 1 month ago
Chapter 28 1 month ago
Chapter 27 1 month ago
Chapter 26 1 month ago
Chapter 25 1 month ago
Chapter 24 1 month ago
Chapter 23 1 month ago
Chapter 22 1 month ago
Chapter 21 1 month ago
Chapter 20 1 month ago
Chapter 19 1 month ago
Chapter 18 1 month ago
Chapter 17 1 month ago
Chapter 16 1 month ago
Chapter 15 1 month ago
Chapter 14 1 month ago
Chapter 13 1 month ago
Chapter 12 1 month ago
Chapter 11 1 month ago
Chapter 10 1 month ago
Chapter 9 1 month ago
Chapter 8 1 month ago
Chapter 7 1 month ago
Chapter 6 1 month ago
Chapter 5 1 month ago
Chapter 4 1 month ago
Chapter 3 1 month ago
Chapter 2 1 month ago
Chapter 1 1 month ago
X
X