Ilevein XI

Ilevein XI

Trưởng nhóm: Chiiharu

Tổng điểm: 6 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://bachdieptra.wordpress.com

Facebook: Facebook Ilevein XI

Mình làm solo nhưng nếu bạn thích truyện mình dịch thì có thể liên hệ hợp tác bất cứ lúc nào. :> Mình thích những thứ cute hoặc weird, truyện mình dịch cũng vậy.
X
X