Togari Shiro

Togari Shiro

Tên khác: 咎狩白; Togarishiro

Thể loại: Hành động, Drama, Seinen, Siêu nhiên

Tác giả: NATSUME Yoshinori

Nhóm dịch: [Amethyst]

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 18 2 months ago
Chapter 17 3 months ago
Chapter 16 5 months ago
Chapter 15 7 months ago
Chapter 14 10 months ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 3 years ago
Chapter 8 3 years ago
Chapter 7 3 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
X
X