The Gamer

The Gamer

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Hài hước, Thần thoại, Võ thuật, Học đường, Siêu nhiên, Webtoon

Tác giả: Sang-Ah, Sung San-Young

Nhóm dịch: Truyện Tranh Tuần

Tình trạng: Đang tiến hành

Han Jee-Han, nhân vật chính của The Gamer, vốn dĩ chỉ là một cậu học sinh trung học bình thường như bao bạn bè bình. Rồi một ngày, cậu bỗng phát hiện rằng mình có một năng lực kỳ lạ – một năng lực khiến cậu như trở thành một nhân vật trong game, và thế giới cũng theo đó mà trở thành một thế giới game. Cậu có thể nhìn thấy level, các chỉ số, tên gọi trên đầu mỗi người, hay là kể cả từng vật dụng thông thường. Còn với riêng cậu, cậu thuộc lớp The Gamer, với năng lực vô cùng đặc biệt: học thêm kỹ năng mới, có bình máu, có bình mana, lên được cấp và cộng chỉ số theo ý thích của mình. Với Jee-Han, đi chợ giúp mẹ cũng trở thành một nhiệm vụ và học hành chăm chỉ cũng tăng được chỉ số Int.
Rồi đến một ngày, cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn khi cậu bị kéo vào trận chiến giữa 2 người lạ mặt có cấp rất cao. Jee-han hiểu rằng nếu muốn tồn tại, cậu sẽ phải chăm chỉ luyện tập các kỹ năng, lên cấp, và suy tính đường đi nước bước cẩn thận và kỹ càng khi bây giờ cuộc sống của cậu cũng chính là cuộc sống của một nhân vật game. The Gamer với nội dung mới lạ cùng một thế giới vừa quen vừa lạ chắc chắn sẽ vô cùng cuốn hút các bạn độc giả dõi theo từng bước chân của Jee-Han, từ lúc cậu chỉ là tân thủ cho tới khi tới được cấp cao, đánh boss, săn trùm…

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 241 4 days ago
Chapter 240 1 week ago
Chapter 239 2 weeks ago
Chapter 238 3 weeks ago
Chapter 237 1 month ago
Chapter 236 1 month ago
Chapter 235 1 month ago
Chapter 234 1 month ago
Chapter 233 1 month ago
Chapter 232 2 months ago
Chapter 231 2 months ago
Chapter 230 2 months ago
Chapter 229 2 months ago
Chapter 228 3 months ago
Chapter 227 3 months ago
Chapter 226 3 months ago
Chapter 225 3 months ago
Chapter 224 4 months ago
Chapter 223 4 months ago
Chapter 222 4 months ago
Chapter 221 4 months ago
Chapter 220 4 months ago
Chapter 219 5 months ago
Chapter 218 5 months ago
Chapter 217 5 months ago
Chapter 216 5 months ago
Chapter 215 6 months ago
Chapter 214 6 months ago
Chapter 213 6 months ago
Chapter 212 6 months ago
Chapter 211 7 months ago
Chapter 210 7 months ago
Chapter 209 7 months ago
Chapter 208 7 months ago
Chapter 207 7 months ago
Chapter 206 8 months ago
Chapter 205 8 months ago
Chapter 204 8 months ago
Chapter 203 8 months ago
Chapter 202 9 months ago
Chapter 201 9 months ago
Chapter 200 9 months ago
Chapter 199 9 months ago
Chapter 198 10 months ago
Chapter 197 10 months ago
Chapter 196 10 months ago
Chapter 195 11 months ago
Chapter 194 11 months ago
Chapter 193 11 months ago
Chapter 192 1 year ago
Chapter 191 1 year ago
Chapter 190 1 year ago
Chapter 189 1 year ago
Chapter 188 1 year ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178 1 year ago
Chapter 177 RAW 1 year ago
Chapter 176 1 year ago
Chapter 175 1 year ago
Chapter 174 1 year ago
Chapter 173 1 year ago
Chapter 172 1 year ago
Chapter 171 1 year ago
Chapter 170 1 year ago
Chapter 169 1 year ago
Chapter 168 1 year ago
Chapter 167 1 year ago
Chapter 166 1 year ago
Chapter 165 1 year ago
Chapter 164 1 year ago
Chapter 163 1 year ago
Chapter 162 1 year ago
Chapter 161 1 year ago
Chapter 160 1 year ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144 1 year ago
Chapter 143 1 year ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140 2 years ago
Chapter 139 2 years ago
Chapter 138 2 years ago
Chapter 137 2 years ago
Chapter 136 2 years ago
Chapter 135 2 years ago
Chapter 134 2 years ago
Chapter 133 2 years ago
Chapter 132 2 years ago
Chapter 131 2 years ago
Chapter 130 2 years ago
Chapter 129 2 years ago
Chapter 128 2 years ago
Chapter 127 2 years ago
Chapter 126 2 years ago
Chapter 125 2 years ago
Chapter 124 2 years ago
Chapter 123 2 years ago
Chapter 122 2 years ago
Chapter 121 2 years ago
Chapter 120 2 years ago
Chapter 119 2 years ago
Chapter 118 2 years ago
Chapter 117 2 years ago
Chapter 116 2 years ago
Chapter 115 2 years ago
Chapter 114 2 years ago
Chapter 113 2 years ago
Chapter 112 2 years ago
Chapter 111 2 years ago
Chapter 110 2 years ago
Chapter 109 2 years ago
Chapter 108 2 years ago
Chapter 107 2 years ago
Chapter 106 2 years ago
Chapter 105 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102 2 years ago
Chapter 101 2 years ago
Chapter 100 3 years ago
Chapter 99 3 years ago
Chapter 98 3 years ago
Chapter 97 3 years ago
Chapter 96 3 years ago
Chapter 95 3 years ago
Chapter 94 3 years ago
Chapter 93 3 years ago
Chapter 92 3 years ago
Chapter 91 3 years ago
Chapter 90 3 years ago
Chapter 89 3 years ago
Chapter 88 3 years ago
Chapter 87 3 years ago
Chapter 86.5 3 years ago
Chapter 86 3 years ago
Chapter 85 3 years ago
Chapter 84 3 years ago
The Gamer 83 3 years ago
The Gamer 82 3 years ago
The Gamer 81 3 years ago
The Gamer 80 3 years ago
The Gamer 79 3 years ago
The Gamer 78 3 years ago
The Gamer 77 3 years ago
The Gamer 76 3 years ago
The Gamer 75 3 years ago
The Gamer 74 3 years ago
The Gamer 73 3 years ago
The Gamer 72 3 years ago
The Gamer 71 3 years ago
The Gamer 70 3 years ago
The Gamer 69 3 years ago
The Gamer 68 3 years ago
The Gamer 67 3 years ago
The Gamer 66 3 years ago
The Gamer 65 3 years ago
The Gamer 64 3 years ago
The Gamer 63 3 years ago
The Gamer 62 3 years ago
The Gamer 61 3 years ago
The Gamer 60 3 years ago
The Gamer 59 3 years ago
The Gamer 58 3 years ago
The Gamer 57 3 years ago
The Gamer 56 3 years ago
The Gamer 55 3 years ago
The Gamer 54 3 years ago
The Gamer 53 3 years ago
The Gamer 52 3 years ago
The Gamer 51 3 years ago
The Gamer 50 3 years ago
The Gamer 49 3 years ago
The Gamer 48 3 years ago
The Gamer 47 3 years ago
The Gamer 46 3 years ago
The Gamer 45 3 years ago
The Gamer 44 3 years ago
The Gamer 43 3 years ago
The Gamer 42 3 years ago
The Gamer 41 3 years ago
The Gamer 40 3 years ago
The Gamer 39 3 years ago
The Gamer 38 3 years ago
The Gamer 37 3 years ago
The Gamer 36 3 years ago
The Gamer 35 3 years ago
The Gamer 34 3 years ago
The Gamer 33 3 years ago
The Gamer 32 3 years ago
The Gamer 31 3 years ago
The Gamer 30 3 years ago
The Gamer 29 3 years ago
The Gamer 28 3 years ago
The Gamer 27 3 years ago
The Gamer 26 3 years ago
The Gamer 25 3 years ago
The Gamer 24 3 years ago
The Gamer 23 3 years ago
The Gamer 22 3 years ago
The Gamer 21 3 years ago
The Gamer 20 3 years ago
The Gamer 19 3 years ago
The Gamer 18 3 years ago
The Gamer 17 3 years ago
The Gamer 16 3 years ago
The Gamer 15 3 years ago
The Gamer 14 3 years ago
The Gamer 13 3 years ago
The Gamer 12 3 years ago
The Gamer 11 3 years ago
The Gamer 10 3 years ago
The Gamer 9 3 years ago
The Gamer 8 3 years ago
The Gamer 7 3 years ago
The Gamer 6 3 years ago
The Gamer 5 3 years ago
The Gamer 4 3 years ago
The Gamer 3 3 years ago
The Gamer 2 3 years ago
The Gamer 1 3 years ago
X
X