Terra ForMars

Terra ForMars

Tên khác: テラフォーマーズ; 火星异种

Thể loại: Hành động, Kinh dị, Trưởng thành 17+, Sci-fi, Seinen, Siêu nhiên, Bi kịch

Tác giả: SAGUSA Yu, TACHIBANA Kenichi

Nhóm dịch: Kenko

Tình trạng: Đang tiến hành

Trong dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa. Được để cử giải Manga Taisho Awards 2013

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chap 96 3 years ago
Chap 95 3 years ago
Chap 94 3 years ago
Chap 93 3 years ago
Chap 92 3 years ago
Chap 91 3 years ago
Chap 90 3 years ago
Chap 89 3 years ago
Chap 88 3 years ago
Chap 87 3 years ago
Chap 86 3 years ago
Chap 85 3 years ago
Chap 84 3 years ago
Chap 83 3 years ago
Chap 82 3 years ago
Chap 81 3 years ago
Chap 80 3 years ago
Chap 79 3 years ago
Chap 78 3 years ago
Chap 77 3 years ago
Chap 76 3 years ago
Chap 75 3 years ago
Chap 74 3 years ago
Chap 73 3 years ago
Chap 72 3 years ago
Chap 71 3 years ago
Chap 70 3 years ago
Chap 69 3 years ago
Chap 68 3 years ago
Chap 67 3 years ago
Chap 66 3 years ago
Chap 65 3 years ago
Chap 64 3 years ago
Chap 63 3 years ago
Chap 62 3 years ago
Chap 61 3 years ago
Chap 60 3 years ago
Chap 59 3 years ago
Chap 58 3 years ago
Chap 57 3 years ago
Chap 56 3 years ago
Chap 55 3 years ago
Chap 54 3 years ago
Chap 53 3 years ago
Chap 52 3 years ago
Chap 51 3 years ago
Chap 50 3 years ago
Chap 49 3 years ago
Chap 48 3 years ago
Chap 47 3 years ago
Chap 46 3 years ago
Chap 45 3 years ago
Chap 44 3 years ago
Chap 43 3 years ago
Chap 42 3 years ago
Chap 41 3 years ago
Chap 40 3 years ago
Chap 39 3 years ago
Chap 38 3 years ago
Chap 37 3 years ago
Chap 36 3 years ago
Chap 35 3 years ago
Chap 34 3 years ago
Chap 33 3 years ago
Chap 32 3 years ago
Chap 31 3 years ago
Chap 30 3 years ago
Chap 29 3 years ago
Chap 28 3 years ago
Chap 27 3 years ago
Chap 26 3 years ago
Chap 25 3 years ago
Chap 24 3 years ago
Chap 23 3 years ago
Chap 22 3 years ago
Chap 21 3 years ago
Chap 20 3 years ago
Chap 19 3 years ago
Chap 18 3 years ago
Chap 17 3 years ago
Chap 16 3 years ago
Chap 15 3 years ago
Chap 14 3 years ago
Chap 13 3 years ago
Chap 12 3 years ago
Chap 11 3 years ago
Chap 10 3 years ago
Chap 09 3 years ago
Chap 08 3 years ago
Chap 07 3 years ago
Chap 06 3 years ago
Chap 05 3 years ago
Chap 04 3 years ago
Chap 03 3 years ago
Chap 02 3 years ago
Chap 01 3 years ago
Mission 06 3 years ago
Mission 05 3 years ago
Mission 04 3 years ago
Mission 03 3 years ago
Mission 02 3 years ago
Mission 01 3 years ago
Mission 00 3 years ago
X
X