The devil king is bored

The devil king is bored

Tên khác: 심심한 마왕; The Bored Devil King

Thể loại: Phiêu lưu, Hài hước, Webtoon

Tác giả: KIM Sang Min

Nhóm dịch: Devil Slayer Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu truyện xoay quanh sự buốn chán và tính cách bẩn bựa của Ma Vương... Trang chủ của bọn mình : https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^ ...

Tên chương Thời gian đăng
Season 3 Chap 16 3 months ago
Season 3 Chap 15 6 months ago
Season 3 Chap 14 7 months ago
Season 3 Chap 13 7 months ago
Season 3 Chap 12 8 months ago
Season 3 Chap 11 8 months ago
Season 3 Chap 10 9 months ago
Season 3 Chap 09 2 years ago
Season 3 Chap 08 2 years ago
Season 3 Chap 07 2 years ago
Season 3 Chap 06 2 years ago
Season 3 Chap 05 2 years ago
Season 3 Chap 04 2 years ago
Season 3 Chap 03 3 years ago
Season 3 Chap 02 3 years ago
Season 3 Chap 01 3 years ago
Season 2 Chap 68: Ngoại truyện cuối. 3 years ago
Season 2 Chap 67: Ngoại truyện 5 3 years ago
Season 2 Chap 66: Ngoại truyện 4 (Phần 2) 3 years ago
Season 2 Chap 65: Ngoại truyện 4 (Phần 1) 3 years ago
Season 2 Chap 64: Ngoại truyện 3 3 years ago
Season 2 Chap 63: Ngoại truyện 2 3 years ago
Season 2 Chap 62: Ngoại truyện 1 3 years ago
Season 2 Chap 61 3 years ago
Season 2 Chap 60 3 years ago
Season 2 Chap 59 3 years ago
Season 2 Chap 58 3 years ago
Season 2 Chap 57 3 years ago
Season 2 Chap 56 3 years ago
Season 2 Chap 55 3 years ago
Season 2 Chap 54 3 years ago
Season 2 Chap 53 3 years ago
Season 2 Chap 52 3 years ago
Season 2 Chap 51 3 years ago
Season 2 Chap 50 3 years ago
Season 2 Chap 49 3 years ago
Season 2 Chap 48 3 years ago
Season 2 Chap 47 3 years ago
Season 2 Chap 46 3 years ago
Season 2 Chap 45 3 years ago
Season 2 Chap 44 3 years ago
Season 2 Chap 43 3 years ago
Season 2 Chap 42 3 years ago
Season 2 Chap 41 3 years ago
Season 2 Chap 40 3 years ago
Season 2 Chap 39 3 years ago
Season 2 Chap 38 3 years ago
Season 2 Chap 37 3 years ago
Season 2 Chap 36 3 years ago
Season 2 Chap 35 3 years ago
Season 2 Chap 34 3 years ago
Season 2 Chap 33 3 years ago
Season 2 Chap 32 3 years ago
Season 2 Chap 31 3 years ago
Season 2 Chap 30 3 years ago
Season 2 Chap 29 3 years ago
Season 2 Chap 28 3 years ago
Season 2 Chap 27 3 years ago
Season 2 Chap 26 3 years ago
Season 2 Chap 25.5 3 years ago
Season 2 Chap 25 3 years ago
Season 2 Chap 24 3 years ago
Season 2 Chap 23 3 years ago
Season 2 Chap 22 3 years ago
Season 2 Chap 21 3 years ago
Season 2 Chap 20 3 years ago
Season 2 Chap 19 3 years ago
Season 2 Chap 18 3 years ago
Season 2 Chap 17 3 years ago
Season 2 Chap 16 3 years ago
Season 2 Chap 15 3 years ago
Season 2 Chap 14 3 years ago
Season 2 Chap 13 3 years ago
Season 2 Chap 12 3 years ago
Season 2 Chap 11 3 years ago
Season 2 Chap 10 3 years ago
Season 2 Chap 9 3 years ago
Season 2 Chap 8 3 years ago
Season 2 Chap 7 3 years ago
Season 2 Chap 6 3 years ago
Season 2 Chap 5 3 years ago
Season 2 Chap 4 3 years ago
Season 2 Chap 3 3 years ago
Season 2 Chap 2 3 years ago
Season 2 Chap 1 3 years ago
Season 1 Chap 70 : Ngoại truyện Erika 3 years ago
Season 1 Chap 69 : Ngoại truyện Vincent 3 years ago
Season 1 Chap 68 : Ngoại truyện Hero 2 3 years ago
Season 1 Chap 67 : Ngoại truyện Hero 1 3 years ago
Season 1 Chap 66 : Ngoại truyện Ma Vương 3 years ago
Season 1 Chap 65 : Ngoại truyện Mashim 3 years ago
Season 1 Chap 64 : Ngoại truyện Gabriel 3 years ago
Season 1 Chap 63 : Ngoại truyện Sereupin 3 years ago
Season 1 Chap 62 : Bonus chuyện thiên đàng 3 years ago
Season 1 Chap 61 3 years ago
Season 1 Chap 60 3 years ago
Season 1 Chap 59 3 years ago
Season 1 Chap 58 3 years ago
Season 1 Chap 57 3 years ago
Season 1 Chap 56 3 years ago
Season 1 Chap 55 3 years ago
Season 1 Chap 54 3 years ago
Season 1 Chap 53 3 years ago
Season 1 Chap 52 3 years ago
Season 1 Chap 51 3 years ago
Season 1 Chap 50 3 years ago
Season 1 Chap 49 3 years ago
Season 1 Chap 48 3 years ago
Season 1 Chap 47 3 years ago
Season 1 Chap 46 3 years ago
Season 1 Chap 45 3 years ago
Season 1 Chap 44 3 years ago
Season 1 Chap 43 3 years ago
Season 1 Chap 42 3 years ago
Season 1 Chap 41 3 years ago
Season 1 Chap 40 3 years ago
Season 1 Chap 39 3 years ago
Season 1 Chap 38 3 years ago
Season 1 Chap 37 3 years ago
Season 1 Chap 36 3 years ago
Season 1 Chap 35 3 years ago
Season 1 Chap 34 3 years ago
Season 1 Chap 33 3 years ago
Season 1 Chap 32 3 years ago
Season 1 Chap 31 3 years ago
Season 1 Chap 30 3 years ago
Season 1 Chap 29 3 years ago
Season 1 Chap 28 3 years ago
Season 1 Chap 27 3 years ago
Season 1 Chap 26 3 years ago
Season 1 Chap 25 3 years ago
Season 1 Chap 24 3 years ago
Season 1 Chap 23 3 years ago
Season 1 Chap 22 3 years ago
Season 1 Chap 21 3 years ago
Season 1 Chap 20 3 years ago
Season 1 Chap 19 3 years ago
Season 1 Chap 18 3 years ago
Season 1 Chap 17 3 years ago
Season 1 Chap 16 3 years ago
Season 1 Chap 15 3 years ago
Season 1 Chap 14 3 years ago
Season 1 Chap 13 3 years ago
Season 1 Chap 12 3 years ago
Season 1 Chap 11 3 years ago
Season 1 Chap 10 3 years ago
Season 1 Chap 9 3 years ago
Season 1 Chap 8 3 years ago
Season 1 Chap 7 3 years ago
Season 1 Chap 6 3 years ago
Season 1 Chap 5 3 years ago
Season 1 Chap 4 3 years ago
Season 1 Chap 3 3 years ago
Season 1 Chap 2 3 years ago
Season 1 Chap 1 3 years ago
Season 1 Chap 0 3 years ago
X
X