Đấu phá thương khung - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2

Đấu phá thương khung - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2

Tên khác: Đấu phá thương khung Ngoại Truyện

Thể loại: Hành động, Võ thuật, Siêu nhiên

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Do Season 1 bên tàu ngưng scan, ad đang liên hệ với bạn bè bên đó tuồn về cho anh em Ad tóm tắt lại phần 1 những chap chưa dịch : Dược trần bị dược sung và dược phong hãm hại, vu cho tội ăn trộm thánh dược của dược tộc, khiến mẹ bị xử tử, dược trần được anh của la thụ giúp đỡ trốn ra khỏi đại lao... 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 50 3 weeks ago
Chapter 49 4 weeks ago
Chapter 48 1 month ago
Chapter 47 1 month ago
Chapter 46 1 month ago
Chapter 45 1 month ago
Chapter 44 1 month ago
Chapter 43 2 months ago
Chapter 42 2 months ago
Chapter 41 2 months ago
Chapter 40 2 months ago
Chapter 39 2 months ago
Chapter 38 2 months ago
Chapter 37 2 months ago
Chapter 36 2 months ago
Chapter 35 7 months ago
Chapter 34 8 months ago
Chapter 33 8 months ago
Chapter 32 8 months ago
Chapter 31 10 months ago
Chapter 30 10 months ago
Chapter 29 10 months ago
Chapter 28 11 months ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
X
X