Onepunch Man

Onepunch Man

Thể loại: Hành động, Hài hước, Seinen, Shounen, Siêu nhiên

Tác giả: ONE, Murata Yuusuke

Nhóm dịch: Devil Slayer Team , [Amethyst], Vechai cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Phồng tôm tình cờ đi lạc sang Nhật Bản ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 143 21 hours ago
Chapter 142 3 weeks ago
Chapter 141 1 month ago
Chapter 140.1 1 month ago
Chapter 140 2 months ago
Chapter 139 2 months ago
Chapter 138 3 months ago
Chapter 137 3 months ago
Chapter 136 4 months ago
Chapter 135 5 months ago
Chapter 134 6 months ago
Chapter 133 7 months ago
Chapter 132 8 months ago
Chapter 131 9 months ago
Chapter 130 9 months ago
Chapter 129 11 months ago
Chapter 128 11 months ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124.5 Extra Vol.15 BẢN RAW CHƯA DỊCH 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114.5 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111.5 Bản RAW(chưa dịch) 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 2 years ago
Chapter 107 2 years ago
Chapter 106 2 years ago
Chapter 105.1 2 years ago
Chapter 105 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102 2 years ago
Onepunch-Man Chap Bonus 3 years ago
Onepunch-Man Chap Special 3 years ago
Onepunch-Man chap doujin 2 years ago
Chapter 101 2 years ago
Chapter 100 2 years ago
Chapter 99 2 years ago
Chapter 98 2 years ago
Chapter 97 2 years ago
Chapter 96 2 years ago
Chapter 95.1 Extra vol 11 2 years ago
Chapter 95 2 years ago
Chapter 94 2 years ago
Chapter 93.5 2 years ago
Chapter 93 2 years ago
Chapter 92 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88 3 years ago
Chapter 87 3 years ago
Chapter 86 3 years ago
Chapter 85.5 phụ chương vol 10 3 years ago
Chapter 85 3 years ago
Chapter 84 3 years ago
Chapter 83 3 years ago
Chapter 82 3 years ago
Chapter 81.5 3 years ago
Chapter 81 3 years ago
Chapter 80 3 years ago
Chapter 79 3 years ago
Chapter 78.5 3 years ago
Chapter 78 3 years ago
Chapter 77.5 3 years ago
Chapter 77 3 years ago
Chapter 76 3 years ago
Chapter 75 3 years ago
Onepunch-Man Chap 74 3 years ago
Onepunch-Man Chap 73 3 years ago
Onepunch-Man Chap 72 3 years ago
Onepunch-Man Chap 71.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 71 3 years ago
Onepunch-Man Chap 70 3 years ago
Onepunch-Man Chap 69 3 years ago
Onepunch-Man Chap 68 3 years ago
Onepunch-Man Chap 67 ver 2 2 years ago
Onepunch-Man Chap 67 3 years ago
Onepunch-Man Chap 66.6 3 years ago
Onepunch-Man Chap 66.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 66 3 years ago
Onepunch-Man Chap 65 3 years ago
Onepunch-Man Chap 64 3 years ago
Onepunch-Man Chap 63 3 years ago
Onepunch-Man Chap 62 3 years ago
Onepunch-Man Chap 61 3 years ago
Onepunch-Man Chap 60 3 years ago
Onepunch-Man Chap 59 3 years ago
Onepunch-Man Chap 58 3 years ago
Onepunch-Man Chap 57 3 years ago
Onepunch-Man Chap 56.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 56 3 years ago
Onepunch-Man Chap 55 3 years ago
Onepunch-Man Chap 54 3 years ago
Onepunch-Man Chap 53.2 3 years ago
Onepunch-Man Chap 53 3 years ago
Onepunch-Man Chap 52 3 years ago
Onepunch-Man Chap 51 3 years ago
Onepunch-Man Chap 50 3 years ago
Onepunch-Man Chap 49 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man Chap 49 3 years ago
Onepunch-Man Chap 48.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 48 3 years ago
Onepunch-Man chap 47.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 47 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man chap 47 3 years ago
Onepunch-Man chap 46.5 3 years ago
Onepunch-Man chap 46 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man chap 46 3 years ago
Onepunch-Man chap 45 Ver 2 3 years ago
Onepunch-Man chap 45 3 years ago
Onepunch-Man chap 44 3 years ago
Onepunch-Man chap 43 3 years ago
Onepunch-Man chap 42 3 years ago
Onepunch-Man chap 41 ver 3 3 years ago
Onepunch-Man chap 41 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man chap 41 3 years ago
Onepunch-Man Chap 40 3 years ago
Onepunch-Man Chap 39 3 years ago
Onepunch-Man Chap 38.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 38 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man Chap 38 3 years ago
Onepunch-Man Chap 37 3 years ago
Onepunch-Man Chap 36.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 36 3 years ago
Onepunch-Man Chap 35.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 35 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man Chap 35 3 years ago
Onepunch-Man Chap 34 3 years ago
Onepunch-Man Chap 33 3 years ago
Onepunch-Man Chap 32 3 years ago
Onepunch-Man Chap 31 3 years ago
Onepunch-Man Chap 30 3 years ago
Onepunch-Man Chap 29 3 years ago
Onepunch-Man Chap 28 3 years ago
Onepunch-Man Chap 27 3 years ago
Onepunch-Man Chap 26 3 years ago
Onepunch-Man Chap 25 3 years ago
Onepunch-Man chap 24 3 years ago
Onepunch-Man chap 23.5 3 years ago
Onepunch-Man chap 23 3 years ago
Onepunch-Man chap 22.5 2 years ago
Onepunch-Man chap 22 3 years ago
Onepunch-Man chap 21 3 years ago
Onepunch-Man chap 20 3 years ago
Onepunch-Man chap 19 3 years ago
Onepunch-Man chap 18.5 3 years ago
Onepunch-Man chap 18 3 years ago
Onepunch-Man chap 17 3 years ago
Onepunch-Man chap 16 3 years ago
Onepunch-Man chap 15 3 years ago
Onepunch-Man chap 14 3 years ago
Onepunch-Man chap 13 3 years ago
Onepunch-Man chap 12 3 years ago
Onepunch-Man chap 11 3 years ago
Onepunch-Man chap 10 3 years ago
Onepunch-Man chap 9 3 years ago
Onepunch-Man chap 8 3 years ago
Onepunch-Man chap 7 3 years ago
Onepunch-Man chap 6 3 years ago
Onepunch-Man chap 5 3 years ago
Onepunch-Man chap 4 3 years ago
Onepunch-Man chap 3 3 years ago
Onepunch-Man chap 2 3 years ago
Onepunch-Man chap 1 3 years ago
X
X