Catharsis

Catharsis

Thể loại: Hài hước

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

đang cập nhật, chưa biết nội dung là cái j` nhưng chắc chắn rất hay

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Chapter 0 2 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Đắc Chap 05
X
X