Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Thần thoại, Siêu nhiên

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Đấu Phá Thương Khung kể về một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh! Đấu Phá Thương Khung cũng là nơi mà các Luyện Dược Sư, những nhà luyện đan dược giúp tăng cấp tu luyện, phục hồi sức lực, hay thậm chí cửu tử hoàn sinh vô cùng được trọng vọng bởi tư chất hiếm có của họ. Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao? Mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung! Hệ Thống Tu Luyện: Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm – một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình! Trên bước đường từng bước khẳng định lại bản thân, trở thành một cao thủ siêu hạng, cũng như một Luyện Dược Sư đỉnh cao, Tiêu Viêm được một vị tôn sư bí mật có thân phận cùng năng lực cực cao không ngừng chỉ dạy. Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung. Đấu Phá Thương Khung là bộ truyện tranh được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng cùng tên, tuy nhiên, một số chi tiết đã được thay đổi để bộ truyện có thêm nhiều nét hấp dẫn riêng. 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 237.6 5 days ago
Chapter 237.5 5 days ago
Chapter 237 1 week ago
Chapter 236 2 weeks ago
Chapter 235 1 month ago
Chapter 234 1 month ago
Chapter 233 5 months ago
Chapter 232 5 months ago
Chapter 231 5 months ago
Chapter 230 5 months ago
Chapter 229 6 months ago
Chapter 228 6 months ago
Chapter 227 6 months ago
Chapter 226 7 months ago
Chapter 225 7 months ago
Chapter 224 7 months ago
Chapter 223 7 months ago
Chapter 222 9 months ago
Chapter 221 9 months ago
Chapter 220 9 months ago
Chapter 219 10 months ago
Chapter 218 10 months ago
Chapter 217 11 months ago
Chapter 216 11 months ago
Chapter 215 11 months ago
Chapter 214 11 months ago
Chapter 213 1 year ago
Chapter 212 1 year ago
Chapter 211 1 year ago
Chapter 210 1 year ago
Chapter 209 1 year ago
Chapter 208 1 year ago
Chapter 207 1 year ago
Chapter 206 1 year ago
Chapter 205 1 year ago
Chapter 204 1 year ago
Chapter 203.5 1 year ago
Chapter 203 1 year ago
Chapter 202 1 year ago
Chapter 201 1 year ago
Chapter 200 1 year ago
Chapter 199 1 year ago
Chapter 198 1 year ago
Chapter 197 1 year ago
Chapter 196 1 year ago
Chapter 195 1 year ago
Chapter 194 1 year ago
Chapter 193 1 year ago
Chapter 192 1 year ago
Chapter 191 1 year ago
Chapter 190 1 year ago
Chapter 189 1 year ago
Chapter 188 1 year ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178 2 years ago
Chapter 177 2 years ago
Chapter 176 2 years ago
Chapter 175 2 years ago
Chapter 174 2 years ago
Chapter 173 2 years ago
Chapter 172 2 years ago
Chapter 171 2 years ago
Chapter 170 2 years ago
Chapter 169 2 years ago
Chapter 168 2 years ago
Chapter 167 2 years ago
Chapter 166 2 years ago
Chapter 165 2 years ago
Chapter 164 2 years ago
Chapter 163 2 years ago
Chapter 162 2 years ago
Chapter 161 2 years ago
Chapter 160 2 years ago
Chapter 159 2 years ago
Chapter 158 2 years ago
Chapter 157 2 years ago
Chapter 156 2 years ago
Chapter 155 2 years ago
Chapter 154 2 years ago
Chapter 153 2 years ago
Chapter 152 2 years ago
Chapter 151 2 years ago
Chapter 150 2 years ago
Chapter 149 2 years ago
Chapter 148 2 years ago
Chapter 147 2 years ago
Chapter 146 2 years ago
Chapter 145 2 years ago
Chapter 144 2 years ago
Chapter 143 2 years ago
Chapter 142 2 years ago
Chapter 141 2 years ago
Chapter 140 3 years ago
Chapter 139 3 years ago
Chapter 138 3 years ago
Chapter 137 3 years ago
Chapter 136 3 years ago
Chapter 135 3 years ago
Chapter 134 3 years ago
Chapter 133 3 years ago
Chapter 132 3 years ago
Chapter 131 3 years ago
Chapter 130 3 years ago
Chapter 129 3 years ago
Chapter 128 3 years ago
Chapter 127 3 years ago
Chapter 126 3 years ago
Chapter 125 3 years ago
Chapter 124 3 years ago
Chapter 123 3 years ago
Chapter 122 3 years ago
Chapter 121 3 years ago
Chapter 120 3 years ago
Chapter 119 3 years ago
Chapter 118 3 years ago
Chap 117 3 years ago
Chap 116 3 years ago
Chap 115 3 years ago
Chap 114 3 years ago
Chap 113 3 years ago
Chap 112 3 years ago
Chap 111 3 years ago
Chap 110 3 years ago
Chap 109 3 years ago
Chap 108 3 years ago
Chap 107 3 years ago
Chap 106 3 years ago
Chap 105 3 years ago
Chap 104 3 years ago
Chap 103 3 years ago
Chap 102 3 years ago
Chap 101 3 years ago
Chap 100 3 years ago
Chap 099 3 years ago
Chap 098 3 years ago
Chap 097 3 years ago
Chap 096 3 years ago
Chap 095 3 years ago
Chap 094 3 years ago
Chap 093 3 years ago
Chap 092 3 years ago
Chap 091 3 years ago
Chap 090 3 years ago
Chap 089 3 years ago
Chap 088 3 years ago
Chap 087 3 years ago
Chap 086 3 years ago
Chap 085 3 years ago
Chap 084 3 years ago
Chap 083 3 years ago
Chap 082 3 years ago
Chap 081 3 years ago
Chap 080 3 years ago
Chap 079 3 years ago
Chap 078 3 years ago
Chap 077 3 years ago
Chap 076 3 years ago
Chap 075 3 years ago
Chap 074 3 years ago
Chap 073 3 years ago
Chap 072 3 years ago
Chap 071 3 years ago
Chap 070 3 years ago
Chap 069 3 years ago
Chap 068 3 years ago
Chap 067 3 years ago
Chap 066 3 years ago
Chap 065 3 years ago
Chap 064 3 years ago
Chap 063 3 years ago
Chap 062 3 years ago
Chap 061 3 years ago
Chap 060 3 years ago
Chap 059 3 years ago
Chap 058 3 years ago
Chap 057 3 years ago
Chap 056 3 years ago
Chap 055 3 years ago
Chap 054 3 years ago
Chap 053 3 years ago
Chap 052 3 years ago
Chap 051 3 years ago
Chap 050 3 years ago
Chap 049 3 years ago
Chap 048 3 years ago
Chap 047 3 years ago
Chap 046 3 years ago
Chap 045 3 years ago
Chap 044 3 years ago
Chap 043 3 years ago
Chap 042 3 years ago
Chap 041 3 years ago
Chap 040 3 years ago
Chap 039 3 years ago
Chap 038 3 years ago
Chap 037 3 years ago
Chap 036 3 years ago
Chap 035 3 years ago
Chap 034 3 years ago
Chap 033 3 years ago
Chap 032 3 years ago
Chap 031 3 years ago
Chap 30 3 years ago
Chap 29 3 years ago
Chap 28 3 years ago
Chap 27 3 years ago
Chap 26 3 years ago
Chap 25 3 years ago
Chap 24 3 years ago
Chap 23 3 years ago
Chap 22 3 years ago
Chap 21 3 years ago
Chap 20 3 years ago
Chap 19 3 years ago
Chap 18 3 years ago
Chap 17 3 years ago
Chap 16 3 years ago
Chap 15 3 years ago
Chap 14 3 years ago
Chap 13 3 years ago
Chap 12 3 years ago
Chap 11 3 years ago
Chap 10 3 years ago
Chap 9 3 years ago
Chap 8 3 years ago
Chap 7 3 years ago
Chap 6 3 years ago
Chap 5 3 years ago
Chap 4 3 years ago
Chap 3 3 years ago
Chap 2 3 years ago
Chap 1 3 years ago
Chapter 0.2 Ngoại Truyện 3 years ago
Chapter 0.1 Ngoại Truyện 3 years ago
X
X