Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

Tên khác: Tales of Demons And Gods

Thể loại: Hành động, Thần thoại, Shounen

Tác giả: Mad Snail

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong  Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi......

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 198 1 day ago
Chapter 197.5 5 days ago
Chapter 197 1 week ago
Chapter 196.5 1 week ago
Chapter 196 2 weeks ago
Chapter 195.5 3 weeks ago
Chapter 195 3 weeks ago
Chapter 194.5 3 weeks ago
Chapter 194 4 weeks ago
Chapter 193 1 month ago
Chapter 192 1 month ago
Chapter 191 1 month ago
Chapter 190 2 months ago
Chapter 189 2 months ago
Chapter 188.5 2 months ago
Chapter 188 2 months ago
Chapter 187.5 2 months ago
Chapter 187 2 months ago
Chapter 186.5 2 months ago
Chapter 186 2 months ago
Chapter 185.5 2 months ago
Chapter 185 3 months ago
Chapter 184.5 3 months ago
Chapter 184 3 months ago
Chapter 183.5 3 months ago
Chapter 183 3 months ago
Chapter 182.5 3 months ago
Chapter 182 3 months ago
Chapter 181.5 3 months ago
Chapter 181 4 months ago
Chapter 180.5 4 months ago
Chapter 180 4 months ago
Chapter 179.5 4 months ago
Chapter 179 4 months ago
Chapter 178.5 4 months ago
Chapter 178 4 months ago
Chapter 177.5 4 months ago
Chapter 177 5 months ago
Chapter 176.5 5 months ago
Chapter 176 5 months ago
Chapter 175.5 5 months ago
Chapter 175 5 months ago
Chapter 174.5 5 months ago
Chapter 174 5 months ago
Chapter 173.5 5 months ago
Chapter 173 5 months ago
Chapter 172.5 6 months ago
Chapter 172 6 months ago
Chapter 171.5 6 months ago
Chapter 171 6 months ago
Chapter 170.5 6 months ago
Chapter 170 6 months ago
Chapter 169.5 6 months ago
Chapter 169 6 months ago
Chapter 168.5 7 months ago
Chapter 168 7 months ago
Chapter 167.5 7 months ago
Chapter 167 7 months ago
Chapter 166.5 7 months ago
Chapter 166 7 months ago
Chapter 165.5 7 months ago
Chapter 165 7 months ago
Chapter 164 8 months ago
Chapter 163.5 8 months ago
Chapter 163 8 months ago
Chapter 162.5 8 months ago
Chapter 162 8 months ago
Chapter 161.5 8 months ago
Chapter 161 9 months ago
Chapter 160.5 9 months ago
Chapter 160 9 months ago
Chapter 159.5 9 months ago
Chapter 159 9 months ago
Chapter 158.5 9 months ago
Chapter 158 9 months ago
Chapter 157.5 9 months ago
Chapter 157 10 months ago
Chapter 156.5 10 months ago
Chapter 156 10 months ago
Chapter 155.5 10 months ago
Chapter 155 10 months ago
Chapter 154.5 10 months ago
Chapter 154 10 months ago
Chapter 153.5 10 months ago
Chapter 153 10 months ago
Chapter 152.5 11 months ago
Chapter 152 11 months ago
Chapter 151.5 11 months ago
Chapter 151 11 months ago
Chapter 150.5 11 months ago
Chapter 150 11 months ago
Chapter 149.5 11 months ago
Chapter 149 11 months ago
Chapter 148.5 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146.5 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145.5 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144.5 1 year ago
Chapter 144 1 year ago
Chapter 143 1 year ago
Chapter 142.5 1 year ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141.5 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140.5 1 year ago
Chapter 140 1 year ago
Chapter 139.5 1 year ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138.5 1 year ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137.5 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136.5 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135.5 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134.5 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133.5 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132.5 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131.5 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130.5 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129.5 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128.5 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127.5 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126.5 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125.5 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124.5 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123.5 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122.5 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121.5 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120.5 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119.5 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118.5 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117.5 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116.5 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115.5 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114.5 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113.5 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112.5 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111.5 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110.5 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109.5 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107.5 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106.5 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105.5 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104.5 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103.5 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102.5 2 years ago
Chapter 102 2 years ago
Chapter 101.5 2 years ago
Chapter 101 2 years ago
Chapter 100.5 2 years ago
Chapter 100 2 years ago
Chapter 99.5 2 years ago
Chapter 99 2 years ago
Chapter 98.5 2 years ago
Chapter 98 2 years ago
Chapter 97.5 2 years ago
Chapter 97 2 years ago
Chapter 96.5 2 years ago
Chapter 96 2 years ago
Chapter 95.5 2 years ago
Chapter 95 2 years ago
Chapter 94.5 2 years ago
Chapter 94 2 years ago
Chapter 93.5 2 years ago
Chapter 93 2 years ago
Chapter 92.5 2 years ago
Chapter 92 2 years ago
Chapter 91.5 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90.5 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89.5 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88.5 2 years ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86.5 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85.5 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84.5 2 years ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83.5 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Chapter 74 2 years ago
Chapter 73 2 years ago
Chapter 72 2 years ago
Chapter 71 2 years ago
Chapter 70 2 years ago
Chapter 69 2 years ago
Chapter 68 2 years ago
Chapter 67 2 years ago
Chapter 66 2 years ago
Chapter 65 2 years ago
Chapter 64 2 years ago
Chapter 63 2 years ago
Chapter 62 2 years ago
Chapter 61 2 years ago
Chapter 60 2 years ago
Chapter 59 2 years ago
Chapter 58 2 years ago
Chapter 57 2 years ago
Chapter 56 2 years ago
Chapter 55 2 years ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53 2 years ago
Chapter 52 2 years ago
Chapter 51 2 years ago
Chapter 50 2 years ago
Chapter 49 2 years ago
Chapter 48 2 years ago
Chapter 47 2 years ago
Chapter 46 2 years ago
Chapter 45 2 years ago
Chapter 44 2 years ago
Chapter 43 2 years ago
Chapter 42 2 years ago
Chapter 41 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Chapter 32 2 years ago
Chapter 31 2 years ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 3 years ago
Chapter 7 3 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
X
X