Hiệp Khách Giang Hồ

Hiệp Khách Giang Hồ

Tên khác: Ruler of the land

Thể loại: Hành động

Tác giả: Jeon Keuk Jin, Yang Jae Hyun

Nhóm dịch: Blog Truyen , Truyentranhtuan cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 8 kỳ vật của võ lâm.

TRuyện Được thực hiện bởi BlogTruyen Scan Group Golden.assault 

BlogTruyen.Com,Mino Blog,Ryuuroden.info,vechai.info

Từ chap 473 thuộc về Truyentranhtuan và Fanpage HKGH

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 554 w 4 weeks ago
Chapter 553 1 month ago
Chapter 552 2 months ago
Chapter 551 3 months ago
Chapter 550 3 months ago
Chapter 549 4 months ago
Chapter 548 4 months ago
Chapter 547 5 months ago
Chapter 546 5 months ago
Chapter 545 5 months ago
Chapter 544 6 months ago
Chapter 543 7 months ago
Chapter 542 8 months ago
Chapter 541 8 months ago
Chapter 540 8 months ago
Chapter 539 9 months ago
Chapter 538 10 months ago
Chapter 537 10 months ago
Chapter 536 10 months ago
Chapter 535 11 months ago
Chapter 534 1 year ago
Chapter 533 1 year ago
Chapter 532 1 year ago
Chapter 531 1 year ago
Chapter 530 1 year ago
Chapter 529 1 year ago
Chapter 528 1 year ago
Chapter 527 1 year ago
Chapter 526 1 year ago
Chapter 525 1 year ago
Chapter 524 1 year ago
Chapter 523 1 year ago
Chapter 522 1 year ago
Chapter 521 1 year ago
Chapter 520 1 year ago
Chapter 519 1 year ago
Chapter 518 1 year ago
Chapter 517 1 year ago
Chapter 516 1 year ago
Chapter 515 1 year ago
Chapter 514 1 year ago
Chapter 513 1 year ago
Chapter 512 1 year ago
Chapter 511 2 years ago
Chapter 510 2 years ago
Chapter 509 2 years ago
Chapter 508 2 years ago
Chapter 507 2 years ago
Chapter 506 2 years ago
Chapter 505 2 years ago
Chapter 504 2 years ago
Chapter 503 2 years ago
Chapter 502 2 years ago
Chapter 501 2 years ago
Chapter 500 2 years ago
Chapter 499 2 years ago
Chapter 498 2 years ago
Chapter 497 2 years ago
Chapter 496 2 years ago
Chapter 495 2 years ago
Chapter 494 2 years ago
Chapter 493 2 years ago
Chapter 492 2 years ago
Chapter 491 2 years ago
Chapter 490 2 years ago
Chapter 489 3 years ago
Chapter 488 3 years ago
Chapter 487 3 years ago
Chapter 486 3 years ago
Chapter 485 3 years ago
Chapter 484 3 years ago
Chapter 483 3 years ago
Chapter 482 3 years ago
Chapter 481 3 years ago
Chapter 480 3 years ago
Chapter 479 3 years ago
Chap 478 3 years ago
Chap 477 3 years ago
Chap 476 3 years ago
Chap 475 3 years ago
Chap 474 3 years ago
Chap 473 3 years ago
Chap 472 3 years ago
Chap 472 3 years ago
Chap 471 3 years ago
Chap 470 3 years ago
Chap 469 3 years ago
Chap 468 3 years ago
Chap 467 3 years ago
Chap 466 3 years ago
Chap 465 3 years ago
Chap 464 3 years ago
Chap 463 3 years ago
Chap 462 3 years ago
Chap 461 3 years ago
Chap 460 3 years ago
Chap 459 3 years ago
Chap 458 3 years ago
Chap 457 3 years ago
Chap 456 3 years ago
Chap 455 3 years ago
Chap 454 3 years ago
Chap 453 3 years ago
Chap 452 3 years ago
Chap 451 3 years ago
Chap 450 3 years ago
Chap 449 3 years ago
Chap 448 3 years ago
Chap 447 3 years ago
Chap 446 3 years ago
Chap 445 3 years ago
Chap 44 3 years ago
Chap 443 3 years ago
Chap 442 3 years ago
Chap 441.5 3 years ago
Chap 441 3 years ago
Chap 440 3 years ago
Chap 439 3 years ago
Chap 438 3 years ago
Chap 437 3 years ago
Chap 436 3 years ago
Chap 435 3 years ago
Chap 434 3 years ago
Chap 433 3 years ago
Chap 432 3 years ago
Chap 431 3 years ago
Chap 430 3 years ago
Chap 429 3 years ago
Chap 428 3 years ago
Chap 427 3 years ago
Chap 426 3 years ago
Chap 425 3 years ago
Chap 424 3 years ago
Chap 423 3 years ago
Chap 422 3 years ago
Chap 421 3 years ago
Chap 420 3 years ago
Chap 419 3 years ago
Chap 418 3 years ago
Chap 417 3 years ago
Chap 416 3 years ago
Chap 415 3 years ago
Chap 414 3 years ago
Chap 413 3 years ago
Chap 412 3 years ago
Chap 411 3 years ago
Chap 410 3 years ago
Chap 409 3 years ago
Chap 408 3 years ago
Chap 407 3 years ago
Chap 406 3 years ago
Chap 405 3 years ago
Chap 405 3 years ago
Chap 404 3 years ago
Chap 403 3 years ago
Chap 402 3 years ago
Chap 401 3 years ago
Chap 400 3 years ago
Chap 399 3 years ago
Chap 398 3 years ago
Chap 397 3 years ago
Chap 396 3 years ago
Chap 395 3 years ago
Chap 394 3 years ago
Chap 393 3 years ago
Chap 392 3 years ago
Chap 391 3 years ago
Chap 390 3 years ago
Chap 389 3 years ago
Chap 388 3 years ago
Chap 387 3 years ago
Chap 386 3 years ago
Chap 385 3 years ago
Chap 384 3 years ago
Chap 383 3 years ago
Chap 382 3 years ago
Chap 381 3 years ago
Chap 380 3 years ago
Chap 379 3 years ago
Chap 378 3 years ago
Chap 377 3 years ago
Chap 376 3 years ago
Chap 375 3 years ago
Chap 374 3 years ago
Chap 373 3 years ago
Chap 372 3 years ago
Chap 371 3 years ago
Chap 370 3 years ago
Chap 369 3 years ago
Chap 368 3 years ago
Chap 367 3 years ago
Chap 366 3 years ago
Chap 365 3 years ago
364 3 years ago
Chap 363 3 years ago
Chap 362 3 years ago
Chap 361 3 years ago
Chap 360 3 years ago
Chap 359 3 years ago
Chap 358 3 years ago
Chap 357 3 years ago
Chap 356 3 years ago
Chap 355 3 years ago
Chap 354 3 years ago
Chap 353 3 years ago
Chap 352 3 years ago
Chap 351 3 years ago
Chap 350 3 years ago
Chap 349 3 years ago
Chap 348 3 years ago
Chap 347 3 years ago
Chap 346 3 years ago
Chap 345 3 years ago
Chap 344 3 years ago
Chap 343 3 years ago
Chap 342 3 years ago
Chap 341 3 years ago
Chap 340 3 years ago
Chap 340 3 years ago
Chap 339 3 years ago
Chap 338 3 years ago
Chap 337 3 years ago
Chap 336 3 years ago
Chap 335 3 years ago
Chap 334 3 years ago
Chap 333 3 years ago
Chap 332 3 years ago
Chap 331 3 years ago
Chap 330 3 years ago
Chap 329 3 years ago
Chap 328 3 years ago
Chap 327 3 years ago
Chap 326 3 years ago
Chap 325 3 years ago
Chap 324 3 years ago
Chap 323 3 years ago
Chap 322 3 years ago
Chap 321 3 years ago
Chap 320 3 years ago
Chap 319 3 years ago
Chap 318 3 years ago
Chap 317 3 years ago
Chap 316 3 years ago
Chap 315 3 years ago
Chap 314 3 years ago
Chap 313 3 years ago
Chap 312 3 years ago
Chap 311 3 years ago
Chap 310 3 years ago
Chap 309 3 years ago
Chap 308 3 years ago
Chap 307 3 years ago
Chap 306 3 years ago
Chap 305 3 years ago
Chap 304 3 years ago
Chap 303 3 years ago
Chap 302 3 years ago
Chap 301 3 years ago
Chap 300 3 years ago
Chap 299 3 years ago
Chap 298 3 years ago
Chap 297 3 years ago
Chap 296 3 years ago
Chap 295 3 years ago
Chap 294 3 years ago
Chap 293 3 years ago
Chap 292 3 years ago
Chap 291 3 years ago
Chap 290 3 years ago
Chap 289 3 years ago
Chap 288 3 years ago
Chap 287 3 years ago
Chap 286 3 years ago
Chap 285 3 years ago
Chap 284 3 years ago
Chap 283 3 years ago
Chap 282 3 years ago
Chap 281 3 years ago
Chap 280 3 years ago
Chap 279 3 years ago
Chap 278 3 years ago
Chap 277 3 years ago
Chap 276 3 years ago
Chap 275 3 years ago
Chap 274 3 years ago
Chap 273 3 years ago
Chap 272 3 years ago
Chap 271 3 years ago
Chap 270 3 years ago
Chap 269 3 years ago
Chap 268 3 years ago
Chap 267 3 years ago
Chap 266 3 years ago
Chap 265 3 years ago
Chap 264 3 years ago
Chap 263 3 years ago
Chap 262 3 years ago
Chap 261 3 years ago
Chap 260 3 years ago
Chap 259 3 years ago
Chap 258 3 years ago
Chap 257 3 years ago
Chap 256 3 years ago
Chap 255 3 years ago
Chap 254 3 years ago
Chap 253 3 years ago
Chap 252 3 years ago
Chap 251 3 years ago
Chap 250 3 years ago
Chap 249 3 years ago
Chap 248 3 years ago
Chap 247 3 years ago
Chap 246 3 years ago
Chap 245 3 years ago
Chap 244 3 years ago
Chap 243 3 years ago
Chap 242 3 years ago
Chap 241 3 years ago
Chap 240 3 years ago
Chap 239 3 years ago
Chap 238 3 years ago
Chap 237 3 years ago
Chap 236 3 years ago
Chap 235 3 years ago
Chap 234 3 years ago
Chap 233 3 years ago
Chap 232 3 years ago
Chap 231 3 years ago
Chap 230 3 years ago
Chap 229 3 years ago
Chap 228 3 years ago
Chap 227 3 years ago
Chap 226 3 years ago
Chap 225 3 years ago
Chap 224 3 years ago
Chap 223 3 years ago
Chap 222 3 years ago
Chap 221 3 years ago
Chap 220 3 years ago
Chap 219 3 years ago
Chap 218 3 years ago
Chap 217 3 years ago
Chap 216 3 years ago
Chap 215 3 years ago
Chap 214 3 years ago
Chap 213 3 years ago
Chap 212 3 years ago
Chap 211 3 years ago
Chap 210 3 years ago
Chap 209 3 years ago
Chap 208 3 years ago
Chap 207 3 years ago
Chap 206 3 years ago
Chap 205 3 years ago
Chap 204 3 years ago
Chap 203 3 years ago
Chap 202 3 years ago
Chap 201 3 years ago
Chap 200 3 years ago
Chap 199 3 years ago
Chap 198 3 years ago
Chap 197 3 years ago
Chap 196 3 years ago
Chap 195 3 years ago
Chap 194 3 years ago
Chap 193 3 years ago
Chap 192 3 years ago
Chap 191 3 years ago
Chap 190 3 years ago
Chap 189 3 years ago
Chap 188 3 years ago
Chap 187 3 years ago
Chap 186 3 years ago
Chap 185 3 years ago
Chap 184 3 years ago
Chap 183 3 years ago
Chap 182 3 years ago
Chap 181 3 years ago
Chap 180 3 years ago
Chap 179 3 years ago
Chap 178 3 years ago
Chap 177 3 years ago
Chap 176 3 years ago
Chap 175 3 years ago
Chap 174 3 years ago
Chap 173 3 years ago
Chap 172 3 years ago
Chap 171 3 years ago
Chap 170 3 years ago
Chap 169 3 years ago
Chap 168 3 years ago
Chap 167 3 years ago
Chap 166 3 years ago
Chap 165 3 years ago
Chap 164 3 years ago
Chap 163 3 years ago
Chap 162 3 years ago
Chap 161 3 years ago
Chap 160 3 years ago
Chap 159 3 years ago
Chap 158 3 years ago
Chap 157 3 years ago
Chap 156 3 years ago
Chap 155 3 years ago
Chap 154 3 years ago
Chap 153 3 years ago
Chap 152 3 years ago
Chap 151 3 years ago
Chap 150 3 years ago
Chap 149 3 years ago
Chap 148 3 years ago
Chap 147 3 years ago
Chap 146 3 years ago
Chap 145 3 years ago
Chap 144 3 years ago
Chap 143 3 years ago
Chap 142 3 years ago
Chap 141 3 years ago
Chap 140 3 years ago
Chap 139 3 years ago
Chap 138 3 years ago
Chap 137 3 years ago
Chap 136 3 years ago
Chap 135 3 years ago
Chap 134 3 years ago
Chap 133 3 years ago
Chap 132 3 years ago
Chap 131 3 years ago
Chap 130 3 years ago
Chap 129 3 years ago
Chap 128 3 years ago
Chap 127 3 years ago
Chap 126 3 years ago
Chap 125 3 years ago
Chap 124 3 years ago
Chap 123 3 years ago
Chap 122 3 years ago
Chap 121 3 years ago
Chap 120 3 years ago
Chap 119 3 years ago
Chap 118 3 years ago
Chap 117 3 years ago
Chap 116 3 years ago
Chap 115 3 years ago
Chap 114 3 years ago
Chap 113 3 years ago
Chap 112 3 years ago
Chap 111 3 years ago
Chap 110 3 years ago
Chap 109 3 years ago
Chap 108 3 years ago
Chap 107 3 years ago
Chap 106 3 years ago
Chap 105 3 years ago
Chap 104 3 years ago
Chap 103 3 years ago
Chap 102 3 years ago
Chap 101 3 years ago
Chap 100 3 years ago
Chap 99 3 years ago
Chap 98 3 years ago
Chap 97 3 years ago
Chap 96 3 years ago
Chap 95 3 years ago
Chap 94 3 years ago
Chap 93 3 years ago
Chap 92 3 years ago
Chap 91 3 years ago
Chap 90 3 years ago
Chap 89 3 years ago
Chap 88 3 years ago
Chap 87 3 years ago
Chap 86 3 years ago
Chap 85 3 years ago
Chap 84 3 years ago
Chap 83 3 years ago
Chap 82 3 years ago
Chap 81 3 years ago
Chap 80 3 years ago
Chap 79 3 years ago
Chap 78 3 years ago
Chap 77 3 years ago
Chap 76 3 years ago
Chap 75 3 years ago
Chap 74 3 years ago
Chap 73 3 years ago
Chap 72 3 years ago
Chap 71 3 years ago
Chap 70 3 years ago
Chap 69 3 years ago
Chap 68 3 years ago
Chap 67 3 years ago
Chap 66 3 years ago
Chap 65 3 years ago
Chap 64 3 years ago
Chap 63 3 years ago
Chap 62 3 years ago
Chap 61 3 years ago
Chap 60 3 years ago
Chap 59 3 years ago
Chap 58 3 years ago
Chap 57 3 years ago
Chap 56 3 years ago
Chap 55 3 years ago
Chap 54 3 years ago
Chap 53 3 years ago
Chap 52 3 years ago
Chap 51 3 years ago
Chap 50 3 years ago
Chap 49 3 years ago
Chap 48 3 years ago
Chap 47 3 years ago
Chap 46 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 45 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 44 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 43 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 42 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 41 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 40 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 39 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 38 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 37 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 36 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 35 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 34 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 33 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 32 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 31 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 30 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 29 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 28 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 27 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 26 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 25 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 24 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 23 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 22 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 21 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 20 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 19 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 18 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 17 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 16 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 15 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 14 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 13 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 12 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 11 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 10 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 9 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 8 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 7 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 6 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 5 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 4 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 3 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 2 3 years ago
Hiệp Khách Giang Hồ Vol 1 3 years ago
X
X