Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

Thể loại: Hành động

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Chúng ta hãy cùng chứng kiến chàng thanh niên Dung Niệm Băng, mang trên người mối thù sát hại phụ thân, một lòng quyết luyện phép thuật để báo thù, dẫn dắt người xem vào một thế giới kỳ lạ nơi trù nghệ kết hợp với ma pháp thành một đường có một không hai : ma trù ma pháp.
Cốt truyện biến ảo quái dị, lại thêm tài vẽ gấm thêu hoa và khả năng sáng tạo kinh người của Đường gia Tam Thiếu, khẳng định đây là một tác phẩm không thể bỏ qua, một cực phẩm.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 57 1 day ago
Chapter 56 1 day ago
Chapter 55 3 weeks ago
Chapter 54 3 weeks ago
Chapter 53 3 weeks ago
Chapter 52 2 months ago
Chapter 51 3 months ago
Chapter 50 3 months ago
Chapter 49 3 months ago
Chapter 48 4 months ago
Chapter 47 4 months ago
Chapter 46 4 months ago
Chapter 45 4 months ago
Chapter 44 5 months ago
Chapter 43 5 months ago
Chapter 42 5 months ago
Chapter 41 6 months ago
Chapter 40 7 months ago
Chapter 39 7 months ago
Chapter 38 7 months ago
Chapter 37 8 months ago
Chapter 36 8 months ago
Chapter 35 8 months ago
Chapter 34 8 months ago
Chapter 33 11 months ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 3 years ago
Chapter 21 3 years ago
Chapter 20 3 years ago
Chapter 19 3 years ago
Chapter 18 3 years ago
Chapter 17 3 years ago
Chapter 16 3 years ago
Chap 15 3 years ago
Chap 14 3 years ago
Chap 14 3 years ago
Chap 13 3 years ago
Chap 12 3 years ago
Chap 11 3 years ago
Chap 10 3 years ago
Chap 9 3 years ago
Chap 8 3 years ago
Chap 7 3 years ago
Chap 6 3 years ago
Chap 5 3 years ago
Chap 4 3 years ago
Chap 3 3 years ago
Chap 2 3 years ago
Chap 1 3 years ago
X
X