Tsurezure children

Tsurezure children

Thể loại: Hài hước, Doujinshi, Lãng mạn, Shounen

Tác giả: WAKABAYASHI Toshiya

Nhóm dịch: MABUMG

Tình trạng: Đang tiến hành

Nội dung: Truyện các học sinh vào trường méo chịu học mà đi thả thính nhau =))  

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 80.3 2 months ago
Chapter 80.2 2 months ago
Chapter 80.1 2 months ago
chapter 79 3 months ago
Chapter 78 6 months ago
Chapter 77 8 months ago
Chapter 76 9 months ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53.1 1 year ago
Chapter 52 2 years ago
Chapter 48 2 years ago
Chapter 47 2 years ago
Chapter 45.1 2 years ago
Chapter 40.2 2 years ago
Chapter 40.1 Okame vol 1 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39.5 1 year ago
Chapter 39.1 1 year ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35.1 1 year ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Chapter 32.5 2 years ago
Chapter 32 2 years ago
Chapter 31.5 2 years ago
Chapter 31 2 years ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26.1 1 year ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25.5 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20.1 1 year ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19.1 1 year ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18.1 1 year ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
X
X