Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Shounen

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 453 5 months ago
Chapter 452 5 months ago
Chapter 451 5 months ago
Chapter 450 6 months ago
Chapter 449 6 months ago
Chapter 448 6 months ago
Chapter 447 6 months ago
Chapter 446 6 months ago
Chapter 445 6 months ago
Chapter 444 6 months ago
Chapter 443 6 months ago
Chapter 442 6 months ago
Chapter 441 6 months ago
Chapter 440 6 months ago
Chapter 439 6 months ago
Chapter 438 6 months ago
Chapter 437 6 months ago
Chapter 436 7 months ago
Chapter 435 7 months ago
Chapter 434 7 months ago
Chapter 433 7 months ago
Chapter 432 7 months ago
Chapter 431 7 months ago
Chapter 430 7 months ago
Chapter 429 7 months ago
Chapter 428 7 months ago
Chapter 427 7 months ago
Chapter 426 7 months ago
Chapter 425 7 months ago
Chapter 424 7 months ago
Chapter 423 7 months ago
Chapter 422 7 months ago
Chapter 421 7 months ago
Chapter 420 7 months ago
Chapter 419 7 months ago
Chapter 418 7 months ago
Chapter 417 7 months ago
Chapter 416 7 months ago
Chapter 415 7 months ago
Chapter 414 7 months ago
Chapter 413 7 months ago
Chapter 412 7 months ago
Chapter 411 7 months ago
Chapter 410 7 months ago
Chapter 409 7 months ago
Chapter 408 7 months ago
Chapter 407 7 months ago
Chapter 406 7 months ago
Chapter 405 7 months ago
Chapter 404 8 months ago
Chapter 403 8 months ago
Chapter 402 8 months ago
Chapter 401 8 months ago
Chapter 400 8 months ago
Chapter 399 8 months ago
Chapter 398 8 months ago
Chapter 397 8 months ago
Chapter 396 8 months ago
Chapter 395 8 months ago
Chapter 394 8 months ago
Chapter 393 8 months ago
Chapter 392 8 months ago
Chapter 391 8 months ago
Chapter 390 8 months ago
Chapter 389 8 months ago
Chapter 388 8 months ago
Chapter 387 8 months ago
Chapter 386 8 months ago
Chapter 385 8 months ago
Chapter 384 8 months ago
Chapter 383 8 months ago
Chapter 382 8 months ago
Chapter 381 8 months ago
Chapter 380 8 months ago
Chapter 379 8 months ago
Chapter 378 8 months ago
Chapter 377 8 months ago
Chapter 376 8 months ago
Chapter 375 8 months ago
Chapter 374 8 months ago
Chapter 373 9 months ago
Chapter 372 9 months ago
Chapter 371 9 months ago
Chapter 370 9 months ago
Chapter 369 9 months ago
Chapter 368 9 months ago
Chapter 367 9 months ago
Chapter 366 9 months ago
Chapter 365 9 months ago
Chapter 364 9 months ago
Chapter 363 9 months ago
Chapter 362 9 months ago
Chapter 361 9 months ago
Chapter 360 9 months ago
Chapter 359 9 months ago
Chapter 358 9 months ago
Chapter 357 9 months ago
Chapter 356 9 months ago
Chapter 355 9 months ago
Chapter 354 9 months ago
Chapter 353 9 months ago
Chapter 352 9 months ago
Chapter 351 9 months ago
Chapter 350 9 months ago
Chapter 349 9 months ago
Chapter 348 9 months ago
Chapter 347 9 months ago
Chapter 346 9 months ago
Chapter 345 10 months ago
Chapter 344 10 months ago
Chapter 343 10 months ago
Chapter 342 10 months ago
Chapter 341 10 months ago
Chapter 340 10 months ago
Chapter 339 10 months ago
Chapter 338 10 months ago
Chapter 337 10 months ago
Chapter 336 10 months ago
Chapter 335 10 months ago
Chapter 334 10 months ago
Chapter 333 10 months ago
Chapter 332 10 months ago
Chapter 331 10 months ago
Chapter 330 10 months ago
Chapter 329 10 months ago
Chapter 328 10 months ago
Chapter 327 10 months ago
Chapter 326 10 months ago
Chapter 325 10 months ago
Chapter 324 10 months ago
Chapter 323 10 months ago
Chapter 322 10 months ago
Chapter 321 10 months ago
Chapter 320 10 months ago
Chapter 319 10 months ago
Chapter 318 10 months ago
Chapter 317 10 months ago
Chapter 316 10 months ago
Chapter 315 10 months ago
Chapter 314 10 months ago
Chapter 313 10 months ago
Chapter 312 10 months ago
Chapter 311 11 months ago
Chapter 310 11 months ago
Chapter 309 11 months ago
Chapter 308 11 months ago
Chapter 307 11 months ago
Chapter 306 11 months ago
Chapter 305 11 months ago
Chapter 304 11 months ago
Chapter 303 11 months ago
Chapter 302 11 months ago
Chapter 301 11 months ago
Chapter 300 11 months ago
Chapter 299 11 months ago
Chapter 298 11 months ago
Chapter 297 11 months ago
Chapter 296 11 months ago
Chapter 295 11 months ago
Chapter 294 11 months ago
Chapter 293 11 months ago
Chapter 292 11 months ago
Chapter 291 11 months ago
Chapter 290 11 months ago
Chapter 289 11 months ago
Chapter 288 11 months ago
Chapter 287 11 months ago
Chapter 286 11 months ago
Chapter 285 11 months ago
Chapter 284 11 months ago
Chapter 283 11 months ago
Chapter 282 11 months ago
Chapter 281 1 year ago
Chapter 280 1 year ago
Chapter 279 1 year ago
Chapter 278 1 year ago
Chapter 277 1 year ago
Chapter 276 1 year ago
Chapter 275 1 year ago
Chapter 274 1 year ago
Chapter 273 1 year ago
Chapter 272 1 year ago
Chapter 271 1 year ago
Chapter 270 1 year ago
Chapter 269 1 year ago
Chapter 268 1 year ago
Chapter 267 1 year ago
Chapter 266 1 year ago
Chapter 265 1 year ago
Chapter 264 1 year ago
Chapter 263 1 year ago
Chapter 262 1 year ago
Chapter 261 1 year ago
Chapter 260 1 year ago
Chapter 259 1 year ago
Chapter 258 1 year ago
Chapter 257 1 year ago
Chapter 256 1 year ago
Chapter 255 1 year ago
Chapter 254 1 year ago
Chapter 253 1 year ago
Chapter 252 1 year ago
Chapter 251 1 year ago
Chapter 250 1 year ago
Chapter 249 1 year ago
Chapter 248 1 year ago
Chapter 247 1 year ago
Chapter 246 1 year ago
Chapter 245 1 year ago
Chapter 244 1 year ago
Chapter 243 1 year ago
Chapter 242 1 year ago
Chapter 241 1 year ago
Chapter 240 1 year ago
Chapter 239 1 year ago
Chapter 238 1 year ago
Chapter 237 1 year ago
Chapter 236 1 year ago
Chapter 235 1 year ago
Chapter 234 1 year ago
Chapter 233 1 year ago
Chapter 232 1 year ago
Chapter 231 1 year ago
Chapter 230 1 year ago
Chapter 229 1 year ago
Chapter 228 1 year ago
Chapter 227 1 year ago
Chapter 226 1 year ago
Chapter 225 1 year ago
Chapter 224 1 year ago
Chapter 223 1 year ago
Chapter 222 1 year ago
Chapter 221 1 year ago
Chapter 220 1 year ago
Chapter 220 1 year ago
Chapter 219 1 year ago
Chapter 218 1 year ago
Chapter 217 1 year ago
Chapter 216 1 year ago
Chapter 215 1 year ago
Chapter 214 1 year ago
Chapter 213 1 year ago
Chapter 212 1 year ago
Chapter 211 1 year ago
Chapter 210 1 year ago
Chapter 209 1 year ago
Chapter 208 1 year ago
Chapter 207 1 year ago
Chapter 206 1 year ago
Chapter 205 1 year ago
Chapter 204 1 year ago
Chapter 203 1 year ago
Chapter 202 1 year ago
Chapter 201 1 year ago
Chapter 200 1 year ago
Chapter 199 1 year ago
Chapter 198 1 year ago
Chapter 197 1 year ago
Chapter 196 1 year ago
Chapter 195 1 year ago
Chapter 194 1 year ago
Chapter 193 1 year ago
Chapter 192 1 year ago
Chapter 191 1 year ago
Chapter 190 1 year ago
Chapter 189 1 year ago
Chapter 188 1 year ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178 1 year ago
Chapter 177 1 year ago
Chapter 176 1 year ago
Chapter 175 1 year ago
Chapter 174 1 year ago
Chapter 173 1 year ago
Chapter 172 1 year ago
Chapter 171 1 year ago
Chapter 170 1 year ago
Chapter 169 1 year ago
Chapter 168 1 year ago
Chapter 167 1 year ago
Chapter 166 1 year ago
Chapter 165 1 year ago
Chapter 164 1 year ago
Chapter 163 1 year ago
Chapter 162 1 year ago
Chapter 161 1 year ago
Chapter 160 1 year ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144 1 year ago
Chapter 143 1 year ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140 1 year ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89 1 year ago
Chapter 88 1 year ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 79 1 year ago
Chapter 78 1 year ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X