Girl And Science

Girl And Science

Tên khác: 妹子与科学;

Thể loại: Phiêu lưu, Sci-fi, Siêu nhiên

Tác giả:

Nhóm dịch: truyentranh8

Tình trạng: Đang tiến hành

Nam chính là Phong Tiểu Vũ trong lúc đang dẫn cô bạn thanh mai trúc mã Lăng Vân Tiêu (cô nàng là ác ma ở trường học) trốn khỏi sự truy đuổi của mấy tép riu :)) thì cả 2 bị ngã khỏi sân thượng và xuyên vào một thế giới khác. Nào là dị giới sinh mệnh, nào là khung uyên thế giới và con người có thể đạt được những năng lực vô tận....... Mời xem tiếp

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 90 6 days ago
Chapter 89 6 days ago
Chapter 88 1 week ago
Chapter 87 1 week ago
Chapter 86 1 week ago
Chapter 85 1 week ago
Chapter 84 1 week ago
Chapter 83 1 week ago
Chapter 82 1 week ago
Chapter 81 1 week ago
Chapter 80 1 week ago
Chapter 79 1 week ago
Chapter 78 1 week ago
Chapter 77 1 week ago
Chapter 76 1 week ago
Chapter 75 1 week ago
Chapter 74 1 week ago
Chapter 73 1 week ago
Chapter 72 1 week ago
Chapter 71 1 week ago
Chapter 70 1 week ago
Chapter 69 1 week ago
Chapter 68 1 week ago
Chapter 67 1 week ago
Chapter 66 1 week ago
Chapter 65 1 week ago
Chapter 64 1 week ago
Chapter 63 1 week ago
Chapter 62 1 week ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Chapter 32 2 years ago
Chapter 31 2 years ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
X
X