Koroshi Ai

Koroshi Ai

Thể loại: Hành động, Seinen

Tác giả:

Nhóm dịch: FIVdogg

Tình trạng: Đang tiến hành

....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 12.5 2 months ago
Chapter 12 2 months ago
Chapter 11 2 months ago
Chapter 10 3 months ago
Chapter 9 3 months ago
Chapter 8 4 months ago
Chapter 7 5 months ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X