Thực Sắc Đại Lục

Thực Sắc Đại Lục

Thể loại: Hài hước, Thần thoại, Lãng mạn, Siêu nhiên

Tác giả: Đao Đoạn Tư, Nhĩ Đông

Nhóm dịch: A3manga

Tình trạng: Đang tiến hành

Không vị giác thì làm sao làm trù sư đây? Có đao làm bếp phiên bản mèo già bật hack trong tay, thiên hạ này anh đệ nhất, mang theo mỹ nữ sư phụ, cùng linh thực không gian! “Giáo luyện, ta muốn làm trù sư”! Từ đó Phó Viêm Trạch bước lên con đường trở thành mỹ thực chi thần!!!

 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 78 2 days ago
Chapter 77 3 days ago
Chapter 76 4 days ago
Chapter 75 4 days ago
Chapter 74 5 days ago
Chapter 73 5 days ago
Chapter 72 5 days ago
Chapter 71 5 days ago
Chapter 70 1 week ago
Chapter 69 1 week ago
Chapter 68 1 week ago
Chapter 67 1 week ago
Chapter 66 1 week ago
Chapter 65 1 week ago
Chapter 64 1 week ago
Chapter 63 1 week ago
Chapter 62 2 weeks ago
Chapter 61 2 weeks ago
Chapter 60 2 weeks ago
Chapter 59 2 weeks ago
Chapter 58 3 weeks ago
Chapter 57 3 weeks ago
Chapter 56 3 weeks ago
Chapter 55 3 weeks ago
Chapter 54 3 weeks ago
Chapter 53 3 weeks ago
Chapter 52 3 weeks ago
Chapter 51 3 weeks ago
Chapter 50 3 weeks ago
Chapter 49 3 weeks ago
Chapter 48 1 month ago
Chapter 47 1 month ago
Chapter 46 1 month ago
Chapter 45 1 month ago
Chapter 44 1 month ago
Chapter 43 1 month ago
Chapter 42 1 month ago
Chapter 41 1 month ago
Chapter 40 1 month ago
Chapter 39 1 month ago
Chapter 38 1 month ago
Chapter 37 1 month ago
Chapter 36 1 month ago
Chapter 35 1 month ago
Chapter 34 1 month ago
Chapter 33 1 month ago
Chapter 32 1 month ago
Chapter 31 1 month ago
Chapter 30 1 month ago
Chapter 29 1 month ago
Chapter 28 1 month ago
Chapter 27 1 month ago
Chapter 26 1 month ago
Chapter 25 1 month ago
Chapter 24 1 month ago
Chapter 23 1 month ago
Chapter 22 1 month ago
Chapter 21 1 month ago
Chapter 20 2 months ago
Chapter 19 2 months ago
Chapter 18 2 months ago
Chapter 17 2 months ago
Chapter 16 2 months ago
Chapter 15 2 months ago
Chapter 14 2 months ago
Chapter 13 2 months ago
Chapter 12 2 months ago
Chapter 11 2 months ago
Chapter 10 2 months ago
Chapter 9 2 months ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X