Dr. Stone

Dr. Stone

Tên khác: ドクターストーン

Thể loại: Hành động, Sci-fi, Shounen

Tác giả: INAGAKI Riichiro, Boichi

Nhóm dịch: Sweet Dream Team , ❃Huyễn♠Minh❃, [M]anga [4] [Y]ou cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Sau 1 trận đại dịch không rõ nguồn gốc khiến loài người trên toàn thể địa cầu biến thành đá trải qua mấy ngàn năm sau 2 thanh niên chính của chúng ta là Senkuu và Taiju phá đá thoát ra và bắt đầu lập kế hoạch để cùng nhau tái thiết lập lại thế giới theo cách của họ...

 

 

 

 

...

Tên chương Thời gian đăng
Chap 35 Bản RAW chưa dịch 8 months ago
Chap 34 Bản RAW chưa dịch 8 months ago
Chap 33 Bản RAW chưa dịch 8 months ago
Chap 32 Bản RAW chưa dịch 9 months ago
Chap 31 Bản RAW chưa dịch 9 months ago
Chap 30 Bản RAW chưa dịch 9 months ago
Chap 29 Bản RAW chưa dịch 9 months ago
Chap 28 Bản RAW chưa dịch 10 months ago
Chap 27 Bản RAW chưa dịch 10 months ago
Chap 26 Bản RAW chưa dịch 10 months ago
Chap 25 Bản RAW chưa dịch 10 months ago
Chap 24 Bản RAW chưa dịch 10 months ago
Chap 23 Bản RAW chưa dịch 10 months ago
Chap 22 Bản RAW chưa dịch 10 months ago
Chap 21 Bản RAW chưa dịch 10 months ago
Chap 20 Bản RAW chưa dịch 1 year ago
Chap 19 Bản RAW chưa dịch 1 year ago
Chap 18 Bản RAW chưa dịch 1 year ago
Chap 17 Bản RAW chưa dịch 1 year ago
Chap 16 Bản RAW chưa dịch 1 year ago
Chap 15 Bản RAW chưa dịch 1 year ago
Chap 14 Bản RAW chưa dịch 1 year ago
Chap 13 Bản RAW chưa dịch 1 year ago
Chap 12 1 year ago
Chap 11 1 year ago
Chap 10 1 year ago
Chap 09 1 year ago
Chap 08 1 year ago
Chap 07 1 year ago
Chap 06 1 year ago
Chap 05 1 year ago
Chap 04 1 year ago
Chap 03 1 year ago
Chap 02 1 year ago
Chap 01 1 year ago
X
X