Chi no Wadachi

Chi no Wadachi

Tên khác: 血の轍; A trail of blood; Vệt máu bên đường

Thể loại: Tâm Lý, Học đường, Seinen, Đời thường

Tác giả: OSHIMI Shuzo

Nhóm dịch: Masquerade

Tình trạng: Đang tiến hành

Mèo nằm bên đường. Thân mèo lạnh lắm. Mèo đã chết rồi. Tại sao mèo chết? Tại sao mèo chết?

Tên chương Thời gian đăng
Chương 36 3 weeks ago
Chương 35 2 months ago
Chương 34 3 months ago
Chương 33 4 months ago
Chương 32 4 months ago
Chương 31 5 months ago
Chương 30 5 months ago
Chương 29 6 months ago
Chương 28 6 months ago
Chương 27 7 months ago
Chương 26 7 months ago
Chương 25 8 months ago
Chương 24 8 months ago
Chương 23 9 months ago
Chương 22 9 months ago
Chương 21 10 months ago
Chương 20 10 months ago
Chương 19 11 months ago
Chương 18 11 months ago
Chương 17 1 year ago
Chương 16 1 year ago
Chương 15 1 year ago
Chương 14 1 year ago
Chương 13 1 year ago
Chương 12 1 year ago
Chương 11 1 year ago
Chương 10 1 year ago
Chương 9 1 year ago
Chương 8 1 year ago
Chương 007.5 1 year ago
Chương 7 1 year ago
Chương 6 1 year ago
Chương 5 1 year ago
Chương 4 1 year ago
Chương 3 1 year ago
Chương 2 1 year ago
Chương 1 1 year ago
X
X