Darwin's Game

Darwin's Game

Tên khác: Darwins Game

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Sci-fi

Tác giả: Flipflops

Nhóm dịch: Mega Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Sudo Kaname tình cờ bị cuốn vào trò chơi tử thần thông qua một ứng dụng bí ẩn mang tên "Darwin's Game"....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 45 1 week ago
Chapter 44 1 week ago
Chapter 43 2 weeks ago
Chapter 42 3 weeks ago
Chapter 41 3 weeks ago
Chapter 40 3 weeks ago
Chapter 39 3 weeks ago
Chapter 38 3 weeks ago
Chapter 37 5 months ago
Chapter 36 6 months ago
Chapter 35 6 months ago
Chapter 34 6 months ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 3 years ago
Chapter 22 3 years ago
Chapter 21 3 years ago
Chapter 20 3 years ago
Chapter 19 3 years ago
Chapter 18 3 years ago
Chapter 17 3 years ago
Chapter 16 3 years ago
Chapter 15 3 years ago
Chapter 14 3 years ago
Chapter 13 3 years ago
Chapter 12 3 years ago
Chapter 11 3 years ago
Chapter 10 3 years ago
Chapter 9 3 years ago
Chapter 8 3 years ago
Chapter 7 3 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
X
X