Miền đất hứa

Miền đất hứa

Tên khác: 約束のネバーランド; Yakusoku no Nebārando ; The Promised Neverland

Thể loại: Drama, Bí ẩn, Tâm Lý, Học đường, Shounen, Siêu nhiên, Bi kịch

Tác giả:

Nhóm dịch: Mega Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Emma và những người bạn sống một cuộc sống bình yên tại trại trẻ mồ côi nơi họ lớn lên. Dù quy định tại đây khá nghiêm ngặt nhưng người mẹ chăm sóc họ thực sự tốt bụng. Nhưng tại sao những đứa trẻ lạibị cấm rời khỏi nơi này...?

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 118 5 days ago
Chapter 117 5 days ago
Chapter 116 2 weeks ago
Chapter 115 2 weeks ago
Chapter 114 2 weeks ago
Chapter 113 2 weeks ago
Chapter 112 3 weeks ago
Chapter 111 4 weeks ago
Chapter 110 4 weeks ago
Chapter 109 1 month ago
Chapter 108 1 month ago
Chapter 107 1 month ago
Chapter 106 1 month ago
Chapter 105 1 month ago
Chapter 104 2 months ago
Chapter 103 2 months ago
Chapter 102 2 months ago
Chapter 101 3 months ago
Chapter 100 3 months ago
Chapter 99 4 months ago
Chapter 98 4 months ago
Chapter 97 4 months ago
Chapter 96 4 months ago
Chapter 95 5 months ago
Chapter 94 5 months ago
Chapter 93 5 months ago
Chapter 92 5 months ago
Chapter 91 6 months ago
Chapter 90 6 months ago
Chapter 89 7 months ago
Chapter 88 7 months ago
Chapter 87 7 months ago
Chapter 86 7 months ago
Chapter 85 8 months ago
Chapter 84 8 months ago
Chapter 83 8 months ago
Chapter 82 8 months ago
Chapter 81 9 months ago
Chapter 80 9 months ago
Chapter 79 9 months ago
Chapter 78 9 months ago
Chapter 77 9 months ago
Chapter 76 9 months ago
Chapter 75 9 months ago
Chapter 74 10 months ago
Chapter 73 10 months ago
Chapter 72 10 months ago
Chapter 71 10 months ago
Chapter 70 10 months ago
Chapter 69 10 months ago
Chapter 68 10 months ago
Chapter 67 11 months ago
Chapter 66 11 months ago
Chapter 65 11 months ago
Chapter 64 11 months ago
Chapter 63 11 months ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Thần Bí Team Chapter 87: Lằn ranh
X
X