Bloody Girl

Bloody Girl

Thể loại: Phiêu lưu, Lịch sử

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Cuộc sống về đêm với muôn màu muôn vẻ, bên ngoài nét phồn hoa giả tạo là mặt xấu ác lòng người. Một Má Mì xinh đẹp nhìn đời bằng thế giới quan riêng và cách xử lí riêng đầy mùi... bạo lực. Một tác phẩm mới xuất bản của Ngưu Lão, tác giả Người Trong Giang Hồ.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 20.9 1 month ago
Chapter 20.8 1 month ago
Chapter 20.7 1 month ago
Chapter 20.6 1 month ago
Chapter 20.5 2 months ago
Chapter 20.4 2 months ago
Chapter 20.3 2 months ago
Chapter 20.2 2 months ago
Chapter 20.1 2 months ago
Chapter 19.9 3 months ago
Chapter 19.8 3 months ago
Chapter 19.7 3 months ago
Chapter 19.6 3 months ago
Chapter 19.5 3 months ago
Chapter 19.4 3 months ago
Chapter 19.3 3 months ago
Chapter 19.2 3 months ago
Chapter 19.1 3 months ago
Chapter 18.8 3 months ago
Chapter 18.7 3 months ago
Chapter 18.6 3 months ago
Chapter 18.5 3 months ago
Chapter 18.4 6 months ago
Chapter 18.3 6 months ago
Chapter 18.2 6 months ago
Chapter 18.1 7 months ago
Chapter 17.18 9 months ago
Chapter 17.17 9 months ago
Chapter 17.16 9 months ago
Chapter 17.14 9 months ago
Chapter 17.15 9 months ago
Chapter 17.13 10 months ago
Chapter 17.12 10 months ago
Chapter 17.11 10 months ago
Chapter 17.10 10 months ago
Chapter 17.9 11 months ago
Chapter 17.8 11 months ago
Chapter 17.7 11 months ago
Chapter 17.6 11 months ago
Chapter 17.5 1 year ago
Chapter 17.4 1 year ago
Chapter 17.3 1 year ago
Chapter 17.2 1 year ago
Chapter 17.1 1 year ago
Chapter 17.19 7 months ago
Chapter 16.12 1 year ago
Chapter 16.11 1 year ago
Chapter 16.10 1 year ago
Chapter 16.9 1 year ago
Chapter 16.8 1 year ago
Chapter 16.7 1 year ago
Chapter 16.6 1 year ago
Chapter 16.5 1 year ago
chapter 16.4 1 year ago
Chapter 16.3 1 year ago
Chapter 16.2 1 year ago
Chapter 16.1 1 year ago
Chapter 15.26 1 year ago
Chapter 15.25 1 year ago
Chapter 15.24 1 year ago
Chapter 15.23 1 year ago
Chapter 15.22 1 year ago
Chapter 15.21 1 year ago
Chapter 15.20 1 year ago
Chapter 15.19 1 year ago
Chapter 15.18 1 year ago
Chapter 15.17 1 year ago
Chapter 15.16 1 year ago
Chapter 15.15 1 year ago
Chapter 15.13 1 year ago
Chapter 15.12 1 year ago
Chapter 15.11 1 year ago
Chapter 15.10 1 year ago
Chapter 15.9 1 year ago
Chapter 15.8 1 year ago
Chapter 15.7 1 year ago
Chapter 15.6 1 year ago
Chapter 15.5 1 year ago
Chapter 15.4 1 year ago
Chapter 15.14 1 year ago
Chapter 15.3 1 year ago
Chapter 15.2 1 year ago
Chapter 15.1 1 year ago
Chapter 14.15 1 year ago
Chapter 14.13 1 year ago
Chapter 14.12 1 year ago
Chapter 14.11 1 year ago
Chapter 14.10 1 year ago
Chapter 14.9 1 year ago
Chapter 14.8 1 year ago
Chapter 14.7 1 year ago
Chapter 14.6 1 year ago
Chapter 14.5 1 year ago
Chapter 14.4 1 year ago
Chapter 14.3 1 year ago
Chapter 14.2 1 year ago
Chapter 14.1 1 year ago
Chapter 13.2 1 year ago
Chapter 13.1 1 year ago
Chapter 12.4 1 year ago
Chapter 12.3 1 year ago
Chapter 12.2 1 year ago
Chapter 12.1 1 year ago
Chapter 11.2 1 year ago
Chapter 11.1 1 year ago
Chapter 10.2 1 year ago
Chapter 10.1 1 year ago
Chapter 9.2 1 year ago
Chapter 9.1 1 year ago
Chapter 8.2 1 year ago
Chapter 8.1 1 year ago
Chapter 7.2 1 year ago
Chapter 7.1 1 year ago
Chapter 6.2 1 year ago
Chapter 6.1 1 year ago
Chapter 5.2 1 year ago
Chapter 5.1 1 year ago
Chapter 4.2 1 year ago
Chapter 4.1 1 year ago
Chapter 3.2 1 year ago
Chapter 3.1 1 year ago
Chapter 2.2 1 year ago
Chapter 2.1 1 year ago
Chapter 1.2 1 year ago
Chapter 1.1 1 year ago
X
X