Cẩm Tú Vị Ương

Cẩm Tú Vị Ương

Tên khác: Thứ nữ hữu độc

Thể loại: Drama, Lãng mạn, Shoujo, Shounen, Chuyển sinh, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả: Ling Chuang Animation Studio

Nhóm dịch: Tà Đạo Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Thứ nữ thừa tướng phủ, chịu khổ tám năm, cuối cùng cũng được lên làm hoàng hậu, phụng lâm thiên hạ. Nào ngờ thế sự khó lường, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị hoàng hậu của nàng, bức con trai nàng chết!

Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc! Thề với trời, nếu có kiếp sau, nàng sẽ không làm chuyện tốt giúp người nữa, tuyệt đối không vào cung, thề không làm hoàng hậu!

Nơi thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, ác nữ trở về.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ nữ hữu độc (Cẩm tú Vị Ương) của Tần Giản.

Tác giả: Ling Chuang Animation Studio

Chủ bút: shero

Cộng tác: Cô Lâu Ngưu Tử

Thể loại: xuyên việt, cung đấu, trọng sinh, phục thù

 

Tên chương Thời gian đăng
Chap 63 1 day ago
Chap 62 1 week ago
Chap 61 2 weeks ago
Chap 60 3 weeks ago
Chap 59 1 month ago
Chap 58 1 month ago
chap 57 1 month ago
chap 56 1 month ago
chap 55 1 month ago
chap 54 1 month ago
chap 53 1 month ago
chap 52 1 month ago
chap 51 1 month ago
chap 50 1 month ago
chap 49 1 month ago
chap 48 1 month ago
chap 47 1 month ago
chap 46 1 month ago
chap 45 1 month ago
chap 44 1 month ago
chap 43 1 month ago
chap 42 1 month ago
chap 41 1 month ago
chap 40 1 month ago
chap 39 1 month ago
chap 38 1 month ago
chap 37 1 month ago
chap 36 8 months ago
chap 35 8 months ago
chap 34 8 months ago
chap33 9 months ago
chap33 9 months ago
chap 32 9 months ago
chap 31 9 months ago
chap 30 9 months ago
chap 29 10 months ago
chap 28 10 months ago
chap 27 10 months ago
chap 26 10 months ago
Chap 25 11 months ago
chap 24 11 months ago
Chap 23 11 months ago
Chap 22 11 months ago
Chap 21 1 year ago
Chap 20 1 year ago
chap 19 1 year ago
Chap 18 1 year ago
Chap 17- Thường Hỉ gặp nạn 1 year ago
Chap 16- Tai nan rơi xuống hồ 1 year ago
Chap15- Chỉ đóng vai phụ 1 year ago
Chap14- Bới lông tìm vết 1 year ago
chap13- Giá họa Tường thị 1 year ago
Chap12- Áo choàng đáng nghi 1 year ago
Chap11- Sóng ngầm 1 year ago
Chap 10- Lão phu nhân 1 year ago
Chap 9- Thư phòng chi tranh 1 year ago
Chap 8- Đại phu nhân 1 year ago
Chap 7 - Bình Thành đưa tin 1 year ago
Chap 6 - Thác Bạt Ngọc 1 year ago
Chap 5 - Cải thiện hoàn cảnh 1 year ago
Chap 4 - Tương kế tựu kế 1 year ago
Chap 3 - Tai họa của Chu thẩm 1 year ago
Chap 2 - Thứ nữ Lý phủ 1 year ago
Chap 1 - Phế hậu trọng sinh 1 year ago
Chap 0 - Giới thiệu 1 year ago
X
X