A Kiss And A White Lily

A Kiss And A White Lily

Thể loại: Drama, Lãng mạn, Học đường, Yuri

Tác giả: Canno

Nhóm dịch: Knights of Yuri

Tình trạng: Đang tiến hành

"Con nhà người ta" Shiramine Ayaka gặp phải "thiên tài" Kurosawa Yurine.   Sau đây là câu chuyện về 2 cô nàng (và rất nhiều cô nàng khác)

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 37 6 months ago
Chapter 36 8 months ago
Chapter 35.5 8 months ago
Chapter 35.1 8 months ago
Chapter 35 8 months ago
Chapter 34 8 months ago
Chapter 33 8 months ago
Chapter 32 8 months ago
Chapter 31 8 months ago
Chapter 30.5 8 months ago
Chapter 30.1 8 months ago
Chapter 30 8 months ago
Chapter 29 8 months ago
Chapter 28 8 months ago
Chapter 27 8 months ago
Chapter 26 9 months ago
Chapter 25.5 9 months ago
Chapter 25.1 9 months ago
Chapter 25 9 months ago
Chapter 24 9 months ago
Chapter 23 9 months ago
Chapter 22 9 months ago
Chapter 21 9 months ago
Chapter 20.5 9 months ago
Chapter 20 9 months ago
Chapter 19.6 9 months ago
Chapter 19.5 9 months ago
Chapter 19 9 months ago
Chapter 18 9 months ago
Chapter 17 9 months ago
Chapter 16 9 months ago
Chapter 15.5 9 months ago
Chapter 15.1 9 months ago
Chapter 15 9 months ago
Chapter 14 9 months ago
Chapter 13 10 months ago
Chapter 12.5 10 months ago
Chapter 12 10 months ago
Chapter 11 10 months ago
Chapter 10.5 10 months ago
Chapter 10 10 months ago
Chapter 9 10 months ago
Chapter 8 10 months ago
Chapter 7 10 months ago
Chapter 6.5 10 months ago
Chapter 6 10 months ago
Chapter 5 10 months ago
Chapter 4 10 months ago
Chapter 3 10 months ago
Chapter 2 10 months ago
Chapter 1 10 months ago
X
X