Toàn Chức Cao Thủ (Raw)

Toàn Chức Cao Thủ (Raw)

Tên khác: The King's Avatar

Thể loại: Hành động

Tác giả: Hồ Điệp Lam

Nhóm dịch: Dr.Raw , Truyenv1.com cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Đúng lúc mày một sever mới của Vinh Quang xuất hiện, Diệp Thu Vừa làm quản lý internet vừa tạo một id mới "Quân sở Tiếu” để tham gia . Đặc biệt lần này Diệp Thu chọn class là Tán nhân (không chức nghiệp chỉ sử dụng các kỹ nâng lv 20, vì ở từ lv 1 >> 20 có thể sử dụng tất cả các kỹ năng lv 20 của mọi nghề, sau đó khi chuyển cấp sẽ huỷ các kỹ năng này và được các kỹ năng lv cao hơn tương ứng với các class, ở đây Tán nhân là người ở lv 20 không chuyển cấp mà luyện tiếp).

Tên chương Thời gian đăng
Chap 121 ( Raw ) 1 month ago
Chap 120 ( Raw ) 1 month ago
Toàn Chức Cao Thủ (Raw) Chap 119 3 months ago
Toàn Chức Cao Thủ (Raw) Chap 118 3 months ago
Toàn Chức Cao Thủ (Raw) Chap 117 4 months ago
Toàn Chức Cao Thủ (Raw) Chap 116 4 months ago
Toàn Chức Cao Thủ Chap 114 ( Đã dịch) 2 months ago
Toàn Chức Cao Thủ (Raw) Chap 113 9 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 112 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 111 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 110 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 109 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 108 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 107 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 106 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 105 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 104 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 103 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 102 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 101 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 100 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 99 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 98 11 months ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 97 11 months ago
0 4 months ago
X
X