Spirit Fingers

Spirit Fingers

Tên khác: 스피릿 핑거스

Thể loại: Học đường, Shoujo, Đời thường, Webtoon, Truyện Hàn (Manhwa)

Tác giả: Han Kyoung Charl

Nhóm dịch: Sweet Dream Team

Tình trạng: Đang tiến hành

một cô gái bình thường tham gia một vào nhóm vẽ đặc biệt?! một câu chuyện về hành trình tìm ra màu sắc của cô ấy.

Ủng hộ truyện của tác giả : http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=654809

Tên chương Thời gian đăng
Chap 46 2 days ago
Chap 45 2 days ago
Chap 44 2 days ago
Chap 43 2 days ago
Chap 42 1 week ago
Chap 41 1 week ago
Chap 40 1 week ago
Chap 39 1 week ago
Chap 38 1 week ago
Chap 37 1 week ago
Chap 36 1 week ago
Chap 35 1 week ago
Chap 34 1 week ago
Chap 33 1 week ago
Chap 32 1 month ago
Chap 31 1 month ago
Chap 30 1 month ago
Chap 29 1 month ago
Chap 28 1 month ago
Chap 27 1 month ago
Chap 26 1 month ago
Chap 25 1 month ago
Chap 24 1 month ago
Chap 23 1 month ago
Chap 22 2 months ago
Chap 21 3 months ago
Chap 20 4 months ago
Chap 19 5 months ago
Chap 18 5 months ago
Chap 17 5 months ago
Chap 16 6 months ago
Chap 15 7 months ago
Chap 14 8 months ago
Chap 13 8 months ago
Chap 12 8 months ago
Chap 11 9 months ago
Chap 10 10 months ago
Chap 9 11 months ago
Chap 8 11 months ago
Chap 7 1 year ago
Chap 6 1 year ago
Chap 5 1 year ago
Chap 4 1 year ago
Chap 3 1 year ago
Chap 2 1 year ago
Chap 1 1 year ago
X
X