Cuồng Thần

Cuồng Thần

Thể loại: Thần thoại

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Cuồng Thần: Đây là thế giới của sự tranh giành giữa Nhân - Ma - Thú - Long Thần - Linh Tinh ..... Ở đây có những quân đoàn cự thú chiến sĩ Behemoth, có Long Kỵ Sĩ Quân Đoàn bay lượn khắp bầu trời, có Đọa Lạc Thiên Sứ Quân Đoàn của ma tộc, còn có ... Hắn! là kết quả bất đắc dĩ của ba chủng tộc Nhân - Ma - Thú, cũng mang trong mình tiềm chất cuồng chiến hiếm thấy trong thường dân ... Hắn nhất ...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 63.5 2 weeks ago
Chapter 63 4 weeks ago
Chapter 62.5 4 weeks ago
Chapter 62 1 month ago
Chapter 61.5 1 month ago
Chapter 61 1 month ago
Chapter 60.5 1 month ago
Chapter 60 1 month ago
Chapter 59.5 2 months ago
Chapter 59 2 months ago
Chapter 58.5 2 months ago
Chapter 58 3 months ago
Chapter 57.5 3 months ago
Chapter 57 3 months ago
Chapter 56.5 3 months ago
Chapter 56 4 months ago
Chapter 55.5 4 months ago
Chapter 55 4 months ago
Chapter 54.5 4 months ago
Chapter 54 4 months ago
Chapter 53.5 4 months ago
Chapter 53 4 months ago
Chapter 52.5 4 months ago
Chapter 52 4 months ago
Chapter 51.5 4 months ago
Chapter 51 4 months ago
Chapter 50.5 4 months ago
Chapter 50 4 months ago
Chapter 49.5 4 months ago
Chapter 49 4 months ago
Chapter 48.5 4 months ago
Chapter 48 4 months ago
Chapter 47.5 4 months ago
Chapter 47 4 months ago
Chapter 46.5 8 months ago
Chapter 46 8 months ago
Chapter 45.5 9 months ago
Chapter 45 9 months ago
Chapter 44.5 10 months ago
Chapter 44 10 months ago
Chapter 43.5 10 months ago
Chapter 43 10 months ago
Chapter 42.5 11 months ago
Chapter 42 11 months ago
Chapter 41.5 11 months ago
Chapter 41 11 months ago
Chapter 40b 11 months ago
Chapter 40 11 months ago
Chapter 39b 11 months ago
Chapter 39 11 months ago
Chapter 38b 11 months ago
Chapter 38a 11 months ago
Chapter 37b 11 months ago
Chapter 37a 11 months ago
Chapter 36 11 months ago
Chapter 35b 11 months ago
Chapter 35a 11 months ago
Chapter 34b 11 months ago
Chapter 34a 11 months ago
Chapter 33b 11 months ago
Chapter 33a 11 months ago
Chapter 32b 11 months ago
Chapter 32a 11 months ago
Chapter 31b 11 months ago
Chapter 31a 11 months ago
Chapter 30b 11 months ago
Chapter 30a 11 months ago
Chapter 29b 11 months ago
Chapter 29a 11 months ago
Chapter 28b 11 months ago
Chapter 28 11 months ago
Chapter 27b 11 months ago
Chapter 27a 11 months ago
Chapter 26 11 months ago
Chapter 25 11 months ago
Chapter 24b 11 months ago
Chapter 24a 11 months ago
Chapter 23 11 months ago
Chapter 22 11 months ago
Chapter 21b 11 months ago
Chapter 21a 11 months ago
Chapter 20b 11 months ago
Chapter 20a 11 months ago
Chapter 19b 11 months ago
Chapter 19a 11 months ago
Chapter 18b 11 months ago
Chapter 18a 11 months ago
Chapter 17 11 months ago
Chapter 16.1 11 months ago
Chapter 16 11 months ago
Chapter 15.1 11 months ago
Chapter 15 11 months ago
Chapter 14 11 months ago
Chapter 13 11 months ago
Chapter 12 11 months ago
Chapter 11 11 months ago
Chapter 10 11 months ago
Chapter 9 11 months ago
Chapter 8 11 months ago
Chapter 7 11 months ago
Chapter 6 11 months ago
Chapter 5 11 months ago
Chapter 4 11 months ago
Chapter 3 11 months ago
Chapter 2 11 months ago
Chapter 1 11 months ago
Chapter 0 11 months ago
X
X