Cuồng Thần

Cuồng Thần

Thể loại: Thần thoại

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Cuồng Thần: Đây là thế giới của sự tranh giành giữa Nhân - Ma - Thú - Long Thần - Linh Tinh ..... Ở đây có những quân đoàn cự thú chiến sĩ Behemoth, có Long Kỵ Sĩ Quân Đoàn bay lượn khắp bầu trời, có Đọa Lạc Thiên Sứ Quân Đoàn của ma tộc, còn có ... Hắn! là kết quả bất đắc dĩ của ba chủng tộc Nhân - Ma - Thú, cũng mang trong mình tiềm chất cuồng chiến hiếm thấy trong thường dân ... Hắn nhất ...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 63 6 days ago
Chapter 62.5 6 days ago
Chapter 62 1 week ago
Chapter 61.5 1 week ago
Chapter 61 3 weeks ago
Chapter 60.5 3 weeks ago
Chapter 60 3 weeks ago
Chapter 59.5 1 month ago
Chapter 59 1 month ago
Chapter 58.5 1 month ago
Chapter 58 2 months ago
Chapter 57.5 2 months ago
Chapter 57 2 months ago
Chapter 56.5 2 months ago
Chapter 56 3 months ago
Chapter 55.5 3 months ago
Chapter 55 3 months ago
Chapter 54.5 3 months ago
Chapter 54 3 months ago
Chapter 53.5 3 months ago
Chapter 53 3 months ago
Chapter 52.5 3 months ago
Chapter 52 3 months ago
Chapter 51.5 3 months ago
Chapter 51 3 months ago
Chapter 50.5 3 months ago
Chapter 50 3 months ago
Chapter 49.5 3 months ago
Chapter 49 3 months ago
Chapter 48.5 3 months ago
Chapter 48 3 months ago
Chapter 47.5 3 months ago
Chapter 47 3 months ago
Chapter 46.5 8 months ago
Chapter 46 8 months ago
Chapter 45.5 8 months ago
Chapter 45 9 months ago
Chapter 44.5 9 months ago
Chapter 44 9 months ago
Chapter 43.5 9 months ago
Chapter 43 10 months ago
Chapter 42.5 10 months ago
Chapter 42 10 months ago
Chapter 41.5 10 months ago
Chapter 41 10 months ago
Chapter 40b 10 months ago
Chapter 40 10 months ago
Chapter 39b 10 months ago
Chapter 39 10 months ago
Chapter 38b 10 months ago
Chapter 38a 10 months ago
Chapter 37b 10 months ago
Chapter 37a 10 months ago
Chapter 36 10 months ago
Chapter 35b 10 months ago
Chapter 35a 10 months ago
Chapter 34b 10 months ago
Chapter 34a 10 months ago
Chapter 33b 10 months ago
Chapter 33a 10 months ago
Chapter 32b 10 months ago
Chapter 32a 10 months ago
Chapter 31b 10 months ago
Chapter 31a 10 months ago
Chapter 30b 10 months ago
Chapter 30a 10 months ago
Chapter 29b 10 months ago
Chapter 29a 10 months ago
Chapter 28b 10 months ago
Chapter 28 10 months ago
Chapter 27b 10 months ago
Chapter 27a 10 months ago
Chapter 26 10 months ago
Chapter 25 10 months ago
Chapter 24b 10 months ago
Chapter 24a 10 months ago
Chapter 23 10 months ago
Chapter 22 10 months ago
Chapter 21b 10 months ago
Chapter 21a 10 months ago
Chapter 20b 10 months ago
Chapter 20a 10 months ago
Chapter 19b 10 months ago
Chapter 19a 10 months ago
Chapter 18b 10 months ago
Chapter 18a 10 months ago
Chapter 17 10 months ago
Chapter 16.1 10 months ago
Chapter 16 10 months ago
Chapter 15.1 10 months ago
Chapter 15 10 months ago
Chapter 14 10 months ago
Chapter 13 10 months ago
Chapter 12 10 months ago
Chapter 11 10 months ago
Chapter 10 10 months ago
Chapter 9 10 months ago
Chapter 8 10 months ago
Chapter 7 10 months ago
Chapter 6 10 months ago
Chapter 5 10 months ago
Chapter 4 10 months ago
Chapter 3 10 months ago
Chapter 2 10 months ago
Chapter 1 10 months ago
Chapter 0 10 months ago
X
X