Thiên Cơ Lệnh

Thiên Cơ Lệnh

Thể loại: Hài hước

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Liễu Vô Ý, thiếu nữ 13 tuổi, từ nhỏ theo sư phụ lang bạt giang hồ, biệt hiệu Lâm Khê Nhất Bá. Một hôm, gặp một người chết trong ngôi miếu nát, phát hiện một lệnh bài kỳ quái, từ đó làm cho cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn hoàn toàn.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 90 2 months ago
Chapter 89 2 months ago
Chapter 88 2 months ago
Chapter 87 3 months ago
Chapter 86 3 months ago
Chapter 85 3 months ago
Chapter 84 3 months ago
Chapter 82 - 83 3 months ago
Chapter 80 - 81 3 months ago
Chapter 78 - 79 3 months ago
Chapter 76 - 77 3 months ago
Chapter 74 - 75 3 months ago
Chapter 72 -73 3 months ago
Chapter 70 - 71 3 months ago
Chapter 68 - 69 3 months ago
Chapter 66 - 67 3 months ago
Chapter 63 - 64 - 65 3 months ago
Chapter 61 - 62 3 months ago
Chapter 59 - 60 4 months ago
Chapter 57 - 58 4 months ago
Chapter 55-56 4 months ago
Chapter 53 - 54 4 months ago
Chapter 51 - 52 4 months ago
Chapter 49 - 50 4 months ago
Chapter 47 - 48 4 months ago
Chapter 44 - 45 - 46 4 months ago
Chapter 41 - 42 - 43 4 months ago
Chapter 39 - 40 4 months ago
Chapter 36 - 38 4 months ago
Chapter 33 - 35 4 months ago
Chapter 32 4 months ago
Chapter 31 4 months ago
Chapter 30 4 months ago
Chapter 29 4 months ago
Chapter 28 4 months ago
Chapter 27 4 months ago
Chapter 26 4 months ago
Chapter 25 4 months ago
Chapter 24 4 months ago
Chapter 23 4 months ago
Chapter 22 4 months ago
Chapter 21 4 months ago
Chapter 20 4 months ago
Chapter 19 4 months ago
Chapter 18 4 months ago
Chapter 17 4 months ago
Chapter 16 4 months ago
Chapter 15 4 months ago
Chapter 14 4 months ago
Chapter 13 5 months ago
Chapter 12 5 months ago
Chapter 11 5 months ago
Chapter 10 5 months ago
Chapter 9 5 months ago
Chapter 8 5 months ago
Chapter 7 5 months ago
Chapter 6 5 months ago
Chapter 5 5 months ago
Chapter 4 5 months ago
Chapter 3 5 months ago
Chapter 2 5 months ago
Chapter 1 5 months ago
X
X