Darling in the FranXX! (4-koma)

Darling in the FranXX! (4-koma)

Tên khác: Darling in the FranXX! (4-koma)

Thể loại: Hài hước, Drama, Lãng mạn, Máy móc, Siêu nhiên

Tác giả: mato (Mozu Hayanie)

Nhóm dịch: From Waifu With Love

Tình trạng: Đang tiến hành

Phiên bản parody của anime Darling In The FranXX

Tên chương Thời gian đăng
Chap 30 3 months ago
Chap 29 3 months ago
Chap 28 3 months ago
Chap 27 3 months ago
Chap 26 3 months ago
Chap 25 4 months ago
Chap 24 4 months ago
Chap 23 4 months ago
Chap 22 4 months ago
Chap 21 4 months ago
Chap 20 4 months ago
Chap 19 4 months ago
Chap 18 4 months ago
Chap 17 4 months ago
Chap 16 4 months ago
Chap 15 4 months ago
Chap 14 4 months ago
Chap 13 4 months ago
Chap 12 4 months ago
Chap 11 4 months ago
Chap 10 4 months ago
Chap 9 4 months ago
Chap 8 4 months ago
Chap 7 4 months ago
Chap 6 4 months ago
Chap 5 4 months ago
Chap 4 4 months ago
Chap 3 4 months ago
Chap 2 4 months ago
Chap 1 4 months ago
X
X