ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI

ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI

Thể loại: Hành động, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Tác phẩm đầu tay thành danh của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Các bạn sẽ gặp lại Đoạn Không, Nhất Kiếm, Thiết Huyết Hoàng quen thuộc.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 45 18 hours ago
Chapter 44 18 hours ago
Chapter 43 18 hours ago
Chapter 42 18 hours ago
Chapter 41 2 weeks ago
Chapter 40 2 weeks ago
Chapter 39 3 weeks ago
Chapter 38 3 weeks ago
Chapter 37 3 weeks ago
Chapter 36 3 weeks ago
Chapter 35 3 weeks ago
Chapter 34 3 weeks ago
Chapter 33 3 weeks ago
Chapter 32 3 weeks ago
Chapter 31 3 weeks ago
Chapter 30 3 weeks ago
Chapter 29 3 weeks ago
Chapter 28 3 weeks ago
Chapter 27 3 weeks ago
Chapter 26 3 weeks ago
Chapter 25 3 weeks ago
Chapter 24 3 weeks ago
Chapter 23 3 weeks ago
Chapter 22 3 weeks ago
Chapter 21 3 weeks ago
Chapter 20 1 month ago
Chapter 19 3 months ago
Chapter 18 3 months ago
Chapter 17 3 months ago
Chapter 16 3 months ago
Chapter 15 3 months ago
Chapter 14 3 months ago
Chapter 13 4 months ago
Chapter 12 4 months ago
Chapter 11 4 months ago
Chapter 10 4 months ago
Chapter 9 4 months ago
Chapter 8 4 months ago
Chapter 7 5 months ago
Chapter 6 5 months ago
Chapter 5 5 months ago
Chapter 4 5 months ago
Chapter 3 5 months ago
Chapter 2 5 months ago
Chapter 1 5 months ago
X
X