Sơn Hải Nghịch Chiến

Sơn Hải Nghịch Chiến

Thể loại: Hành động, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Sơn Hải Nghịch Chiến được phóng tác từ Sơn Hải Kinh, tác phẩm lớn của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Sớm được Việt hóa tại Comicvn.net. Các bạn chú ý đón xem.

 

"Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm hai loại lớn là Sơn Kinh và Hải Kinh, ước có 31‟000 chữ. Nội dung có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương diện nội dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian 2000 – 2500 năm trước....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 109 2 weeks ago
Chapter 108 3 weeks ago
Chapter 107 1 month ago
Chapter 106 1 month ago
Chapter 105 1 month ago
Chapter 104 1 month ago
Chapter 103 1 month ago
Chapter 102 2 months ago
Chapter 101 2 months ago
Chapter 100 2 months ago
Chapter 99 2 months ago
Chapter 98 2 months ago
Chapter 97 2 months ago
Chapter 96 2 months ago
Chapter 95 2 months ago
Chapter 94 3 months ago
Chapter 93 3 months ago
Chapter 92 4 months ago
Chapter 91 4 months ago
Chapter 90 4 months ago
Chapter 89 4 months ago
Chapter 88 5 months ago
Chapter 87 5 months ago
Chapter 86 5 months ago
Chapter 85 6 months ago
Chapter 84 6 months ago
Chapter 83 6 months ago
Chapter 82 6 months ago
Chapter 81 7 months ago
Chapter 80 7 months ago
Chapter 79 7 months ago
Chapter 78 7 months ago
Chapter 77 7 months ago
Chapter 76 7 months ago
Chapter 75 7 months ago
Chapter 74 7 months ago
Chapter 73 7 months ago
Chapter 72 7 months ago
Chapter 71 7 months ago
Chapter 70 7 months ago
Chapter 69 7 months ago
Chapter 68 7 months ago
Chapter 67 7 months ago
Chapter 66 7 months ago
Chapter 65 7 months ago
Chapter 63.5 - 64.5 7 months ago
Chapter 63 - 64 7 months ago
Chapter 62 7 months ago
Chapter 61 7 months ago
Chapter 60 7 months ago
Chapter 59 7 months ago
Chapter 58 7 months ago
Chapter 57 7 months ago
Chapter 56 7 months ago
Chapter 55 7 months ago
Chapter 54 7 months ago
Chapter 53 7 months ago
Chapter 52.5 7 months ago
Chapter 52 7 months ago
Chapter 51.5 7 months ago
Chapter 51 7 months ago
Chapter 50.5 7 months ago
Chapter 50 7 months ago
Chapter 49.5 7 months ago
Chapter 49 7 months ago
Chapter 48.5 7 months ago
Chapter 48 7 months ago
Chapter 47.5 7 months ago
Chapter 47 7 months ago
Chapter 46.5 7 months ago
Chapter 46 7 months ago
Chapter 45.5 7 months ago
Chapter 45 7 months ago
Chapter 44.5 7 months ago
Chapter 44 7 months ago
Chapter 43.5 7 months ago
Chapter 43 7 months ago
Chapter 42 7 months ago
Chapter 41.5 7 months ago
Chapter 41 7 months ago
Chapter 40.5 7 months ago
Chapter 40 7 months ago
Chapter 39.5 7 months ago
Chapter 39 7 months ago
Chapter 38.5 7 months ago
Chapter 38 7 months ago
Chapter 37.5 7 months ago
Chapter 37 7 months ago
Chapter 36.5 7 months ago
Chapter 36 7 months ago
Chapter 35.5 7 months ago
Chapter 35 7 months ago
Chapter 34.5 7 months ago
Chapter 34 7 months ago
Chapter 33.5 7 months ago
Chapter 33 7 months ago
Chapter 32.5 7 months ago
Chapter 32 7 months ago
Chapter 31.5 7 months ago
Chapter 31 7 months ago
Chapter 30.5 7 months ago
Chapter 30 7 months ago
Chapter 29.5 7 months ago
Chapter 29 7 months ago
Chapter 28.5 7 months ago
Chapter 28 7 months ago
Chapter 27.5 7 months ago
Chapter 27 7 months ago
Chapter 26.5 7 months ago
Chapter 26 7 months ago
Chapter 25.5 7 months ago
Chapter 25 7 months ago
Chapter 24.5 7 months ago
Chapter 24 7 months ago
Chapter 23.5 7 months ago
Chapter 23 7 months ago
Chapter 22.5 7 months ago
Chapter 22 7 months ago
Chapter 21.5 7 months ago
Chapter 21 7 months ago
Chapter 20.5 7 months ago
Chapter 20 7 months ago
Chapter 19.5 7 months ago
Chapter 19 7 months ago
Chapter 18.5 7 months ago
Chapter 18 7 months ago
Chapter 17.5 7 months ago
Chapter 17 7 months ago
Chapter 16.5 7 months ago
Chapter 16 7 months ago
Chapter 15.5 7 months ago
Chapter 15 7 months ago
Chapter 14.5 7 months ago
Chapter 14 7 months ago
Chapter 13.5 7 months ago
Chapter 13 7 months ago
Chapter 12.5 7 months ago
Chapter 12 7 months ago
Chapter 11.5 7 months ago
Chapter 11 7 months ago
Chapter 10.5 7 months ago
Chapter 10 7 months ago
Chapter 9.5 7 months ago
Chapter 9 7 months ago
Chapter 8 7 months ago
Chapter 7.5 7 months ago
Chapter 7 7 months ago
Chapter 6 7 months ago
Chapter 5 7 months ago
Chapter 4 7 months ago
Chapter 3 7 months ago
Chapter 2 7 months ago
Chapter 1 7 months ago
Giới thiệu truyện 7 months ago
X
X