Age of Reptiles Omnibus

Age of Reptiles Omnibus

Thể loại: Lịch sử

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Thời đại Bò Sát, là ba tác phẩm của Ricardo Delgado:

Age of Reptiles: Tribal Warfare (Chiến tranh tộc quần)

Age of Reptiles: The Hunt( Săn Mồi

Age of Reptiles: The Journey (Hành Trình)

Về chú khủng long có trí thông minh!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 14 3 months ago
Chapter 13 3 months ago
Chapter 12 3 months ago
Chapter 11 3 months ago
Chapter 10 3 months ago
Chapter 9 3 months ago
Chapter 8 3 months ago
Chapter 7 3 months ago
Chapter 6 3 months ago
Chapter 5 3 months ago
Chapter 4 3 months ago
Chapter 3 3 months ago
Chapter 2 3 months ago
Chapter 1 3 months ago
X
X