SKELETON SOLDIER COULDN’T PROTECT THE DUNGEON

SKELETON SOLDIER COULDN’T PROTECT THE DUNGEON

Thể loại: Hành động, Truyện Hàn (Manhwa)

Tác giả:

Nhóm dịch: TruyenQQ

Tình trạng: Đang tiến hành

Mục đích duy nhất của anh ấy là bảo vệ chủ nhân, nhưng sức cùng lực kiệt phải nhìn chủ nhân mình ngã xuống. Và định mệnh đã cho anh ấy một cơ hội khác để thay đổi dòng chảy của số phận

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 17 1 week ago
Chapter 16 1 week ago
Chapter 15 1 week ago
Chapter 14 1 week ago
Chapter 13 2 weeks ago
Chapter 12 2 weeks ago
Chapter 11 2 weeks ago
Chapter 10 2 weeks ago
Chapter 9 3 weeks ago
Chapter 8 3 weeks ago
Chapter 7 4 weeks ago
Chapter 6 4 weeks ago
Chapter 5 4 weeks ago
Chapter 4 1 month ago
Chapter 3 1 month ago
Chapter 2 1 month ago
Chapter 1 1 month ago
X
X