Abase the Ace ( Oneshot )

Abase the Ace ( Oneshot )

Tên khác: Ngọc trong đá

Thể loại: Hài hước, Lãng mạn, Shounen, Đời thường, Thể thao, Bi kịch

Tác giả: Adachi Mitsuru

Nhóm dịch: Vn-Sharing

Tình trạng: Ngưng

Abase the Ace – Ngọc trong đá (Trích tuyển tập "Short Program II")

Tên chương Thời gian đăng
Oneshot 3 years ago
X
X