MAIKO-SAN CHI NO MAKANAI-SAN

MAIKO-SAN CHI NO MAKANAI-SAN

Thể loại: Đời thường

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

MAIKO-SAN CHI NO MAKANAI-SAN:

Trên những con đường của thành phố Kyoto, có một cô gái 16 tuổi tên là Kiyo. Sau khi thất bại trong việc trở thành Maiko, một người biểu diễn tập sự của truyền thống Nhật Bản, Kiyo làm người phục vụ cho đoàn kịch. Truyện kể về đời sống hằng ngày của Kiyo

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 59 3 days ago
Chapter 58 3 days ago
Chapter 57 6 days ago
Chapter 56 1 week ago
Chapter 55 1 week ago
Chapter 54 1 week ago
Chapter 53 1 week ago
Chapter 52 1 week ago
Chapter 51 1 week ago
Chapter 50 1 week ago
Chapter 49 1 week ago
Chapter 48 3 weeks ago
Chapter 47 3 weeks ago
Chapter 46 3 weeks ago
Chapter 45 3 weeks ago
Chapter 44 4 weeks ago
Chapter 43 4 weeks ago
Chapter 42 4 weeks ago
Chapter 41 4 weeks ago
Chapter 40 4 weeks ago
Chapter 39 1 month ago
Chapter 38 1 month ago
Chapter 37 1 month ago
Chapter 36 1 month ago
Chapter 35 1 month ago
Chapter 34 1 month ago
Chapter 33 1 month ago
Chapter 32 1 month ago
Chapter 31 1 month ago
Chapter 30.5 1 month ago
Chapter 30 1 month ago
Chapter 29 1 month ago
Chapter 28 1 month ago
Chapter 27 1 month ago
Chapter 26 1 month ago
Chapter 25 1 month ago
Chapter 24 1 month ago
Chapter 23 1 month ago
Chapter 22 1 month ago
Chapter 21 1 month ago
Chapter 20 1 month ago
Chapter 19.5 1 month ago
Chapter 19 1 month ago
Chapter 18 1 month ago
Chapter 17 1 month ago
Chapter 16 1 month ago
Chapter 15 2 months ago
Chapter 14 2 months ago
Chapter 13 2 months ago
Chapter 12 2 months ago
Chapter 11 2 months ago
Chapter 10 2 months ago
Chapter 9 4 months ago
Chapter 8 4 months ago
Chapter 7 4 months ago
Chapter 6 4 months ago
Chapter 5 4 months ago
Chapter 4 4 months ago
Chapter 3 4 months ago
Chapter 2 4 months ago
Chapter 1 4 months ago
X
X