ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI

Thể loại: Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Truyensieuhay

Tình trạng: Đang tiến hành

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 67 9 hours ago
Chapter 66 9 hours ago
Chapter 65 9 hours ago
Chapter 64 2 days ago
Chapter 63 3 days ago
Chapter 62 3 days ago
Chapter 61 4 days ago
Chapter 60 6 days ago
Chapter 59 1 week ago
Chapter 58 1 week ago
Chapter 57 1 week ago
Chapter 56 1 week ago
Chapter 55 1 week ago
Chapter 54 1 week ago
Chapter 53 1 week ago
Chapter 52 1 week ago
Chapter 51 2 weeks ago
Chapter 50 2 weeks ago
Chapter 49 2 weeks ago
Chapter 48 2 weeks ago
Chapter 47 2 weeks ago
Chapter 46 2 weeks ago
Chapter 45 2 weeks ago
Chapter 44 2 weeks ago
Chapter 43 3 weeks ago
Chapter 42 3 weeks ago
Chapter 41 3 weeks ago
Chapter 40 3 weeks ago
Chapter 39 3 weeks ago
Chapter 38 3 weeks ago
Chapter 37 3 weeks ago
Chapter 36 4 weeks ago
Chapter 35 1 month ago
Chapter 34 1 month ago
Chapter 33 1 month ago
Chapter 32 1 month ago
Chapter 31 1 month ago
Chapter 30 1 month ago
Chapter 29 1 month ago
Chapter 28 1 month ago
Chapter 27 1 month ago
Chapter 26 1 month ago
Chapter 25 1 month ago
Chapter 24 1 month ago
Chapter 23 1 month ago
Chapter 22 1 month ago
Chapter 21 1 month ago
Chapter 20 1 month ago
Chapter 19 1 month ago
Chapter 18 1 month ago
Chapter 17 1 month ago
Chapter 16 1 month ago
Chapter 15 1 month ago
Chapter 14 1 month ago
Chapter 13 1 month ago
Chapter 12 1 month ago
Chapter 11 1 month ago
Chapter 10 1 month ago
Chapter 9 1 month ago
Chapter 8 1 month ago
Chapter 7 1 month ago
Chapter 6 1 month ago
Chapter 5 1 month ago
Chapter 4 1 month ago
Chapter 3 1 month ago
Chapter 2 1 month ago
Chapter 1 1 month ago
X
X