I am a Hero

I am a Hero

Thể loại: Học đường, Kinh dị

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Tôi là người hùng ~ pj kinh dị Bảo đảm không dở, dù 10 chap đầu cực nhảm

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 73 3 days ago
Chapter 72 3 days ago
Chapter 71 3 days ago
Chapter 70 3 days ago
Chapter 69 3 days ago
Chapter 68 3 days ago
Chapter 67 3 days ago
Chapter 66 3 days ago
Chapter 65 3 days ago
Chapter 64 3 days ago
Chapter 63 3 days ago
Chapter 62 3 days ago
Chapter 61 3 days ago
Chapter 60 3 days ago
Chapter 59 3 days ago
Chapter 58 3 days ago
Chapter 57 3 days ago
Chapter 56 3 days ago
Chapter 55 3 days ago
Chapter 54 3 days ago
Chapter 53 3 days ago
Chapter 52 3 days ago
Chapter 51 3 days ago
Chapter 50 3 days ago
Chapter 49 3 days ago
Chapter 48 3 days ago
Chapter 47 3 days ago
Chapter 46 3 days ago
Chapter 45 3 days ago
Chapter 44 3 days ago
Chapter 43 3 days ago
Chapter 42 3 days ago
Chapter 41 3 days ago
Chapter 40 3 days ago
Chapter 39 3 days ago
Chapter 38 3 days ago
Chapter 37 3 days ago
Chapter 36 3 days ago
Chapter 35 3 days ago
Chapter 34 4 days ago
Chapter 33 4 days ago
Chapter 32 4 days ago
Chapter 31 4 days ago
Chapter 30 4 days ago
Chapter 29 4 days ago
Chapter 28 4 days ago
Chapter 27 4 days ago
Chapter 26 4 days ago
Chapter 25 4 days ago
Chapter 24 4 days ago
Chapter 23 4 days ago
Chapter 22 4 days ago
Chapter 21 4 days ago
Chapter 20 4 days ago
Chapter 19 4 days ago
Chapter 18 4 days ago
Chapter 17 4 days ago
Chapter 16 4 days ago
Chapter 15 4 days ago
Chapter 14 4 days ago
Chapter 13 4 days ago
Chapter 12 4 days ago
Chapter 11 4 days ago
Chapter 10 4 days ago
Chapter 9 4 days ago
Chapter 8 4 days ago
Chapter 7 4 days ago
Chapter 6 4 days ago
Chapter 5 4 days ago
Chapter 4 4 days ago
Chapter 3 4 days ago
Chapter 2 4 days ago
Chapter 1 4 days ago
X
X