TUYỆT THẾ CHIẾN HỒN

TUYỆT THẾ CHIẾN HỒN

Thể loại: Hành động

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Thiếu chủ được chờ mong của gia tộc lại chỉ ra một cái phế võ hồn?  Là thiên tài hay phế vật?  Cùng đón xem nhé!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 35 2 days ago
Chapter 34 3 days ago
Chapter 33 4 days ago
Chapter 32 5 days ago
Chapter 31 5 days ago
Chapter 30 5 days ago
Chapter 29 5 days ago
Chapter 28 5 days ago
Chapter 27 5 days ago
Chapter 26 1 week ago
Chapter 25 1 week ago
Chapter 24 1 week ago
Chapter 23 1 week ago
Chapter 22 1 week ago
Chapter 21 1 week ago
Chapter 20 2 weeks ago
Chapter 19 2 weeks ago
Chapter 18 2 weeks ago
Chapter 17 2 weeks ago
Chapter 16 3 weeks ago
Chapter 15 3 weeks ago
Chapter 14 3 weeks ago
Chapter 13 3 weeks ago
Chapter 12 3 weeks ago
Chapter 11 3 weeks ago
Chapter 10 3 weeks ago
Chapter 9 3 weeks ago
Chapter 8 3 weeks ago
Chapter 7 3 weeks ago
Chapter 6 3 weeks ago
Chapter 5 3 weeks ago
Chapter 4 3 weeks ago
Chapter 3 3 weeks ago
Chapter 2 3 weeks ago
Chapter 1 3 weeks ago
Chapter 0 3 weeks ago
X
X