Girls' Frontline 1st Official Anthology

Girls' Frontline 1st Official Anthology

Tên khác: 少女前线 电击漫画合同志

Thể loại: Drama, Hành động, Máy móc, Sci-fi, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: Nhiều người

Nhóm dịch: Girls Frontline Việt Nam Fanpage Group

Tình trạng: Đang tiến hành

Tên chương Thời gian đăng
Perfect girl 's face 5 days ago
Dear my sister... 1 week ago
416+11=? 1 month ago
Protocol 1 month ago
X
X