19 Days

19 Days

Tên khác: 19 Ngày

Thể loại: Hài hước, Học đường, Shounen Ai, Đời thường

Tác giả: Old Xian

Nhóm dịch: Rùa Bò Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Chuyện kể về hai bạn trẻ seke (tác giả đã confirm) không có nổi một cái tên :'(
Một thằng thì dâm, một thằng thì bạo lực =)))))))

Trang chủ: https://tsukichiaki.wordpress.com/
FB: https://www.facebook.com/ruaboteam

Tên chương Thời gian đăng
Chuyện thứ 195 2 years ago
Chuyện thứ 194 2 years ago
Chuyện thứ 193 2 years ago
Chuyện thứ 192 2 years ago
Chuyện thứ 191 2 years ago
Chuyện thứ 190 2 years ago
Chuyện thứ 189 2 years ago
Chuyện thứ 188 2 years ago
Chuyện thứ 187 2 years ago
Chuyện thứ 186 2 years ago
Chuyện thứ 185 2 years ago
Chuyện thứ 184 2 years ago
Chuyện thứ 183 2 years ago
Chuyện thứ 181 + Hình 182 2 years ago
Chuyện thứ 180 2 years ago
Chuyện thứ 179 2 years ago
Chuyện thứ 178 2 years ago
Chuyện thứ 177 2 years ago
Chuyện thứ 176 2 years ago
Hình thứ 174 và chuyện thứ 175 2 years ago
Chuyện thứ 173 2 years ago
Chuyện thứ 172 2 years ago
Chuyện thứ 171 2 years ago
Chuyện thứ 170 2 years ago
Chuyện thứ 169 2 years ago
Chuyện thứ 168 2 years ago
Chuyện thứ 167 2 years ago
Chuyện thứ 166 2 years ago
Chuyện thứ 165 2 years ago
Chuyện thứ 164 2 years ago
Chuyện thứ 161 + Hình 162 và 163 2 years ago
Chuyện thứ 160 2 years ago
Chuyện thứ 159 2 years ago
Chuyện thứ 158 2 years ago
Chuyện thứ 157 3 years ago
Chuyện thứ 156 3 years ago
Chuyện thứ 155 3 years ago
Chuyện thứ 153 + Bonus 154 3 years ago
Chuyện thứ 152 3 years ago
Chuyện thứ 151 3 years ago
Chuyện thứ 150 3 years ago
Chuyện thứ 149 3 years ago
Chuyện thứ 148 3 years ago
Chuyện thứ 147 3 years ago
Chuyện thứ 145 + 146 3 years ago
Chuyện thứ 144 3 years ago
Chuyện thứ 143 3 years ago
Chuyện thứ 142 3 years ago
Chuyện thứ 141 3 years ago
Chuyện thứ 140 3 years ago
Chuyện thứ 139 3 years ago
Chuyện thứ 138 3 years ago
Chuyện thứ 137 3 years ago
Chuyện thứ 136 3 years ago
Chuyện thứ 135 3 years ago
Chuyện thứ 134 3 years ago
Chuyện thứ 133 3 years ago
Chuyện thứ 132 3 years ago
Chuyện thứ 131 3 years ago
Chuyện thứ 130 3 years ago
Chuyện thứ 129 3 years ago
Chuyện thứ 128 3 years ago
Chuyện thứ 127 3 years ago
Chuyện thứ 126 3 years ago
Chuyện thứ 125 3 years ago
Chuyện thứ 124 3 years ago
Chuyện thứ 123 3 years ago
Chuyện thứ 122 3 years ago
Chuyện thứ 121 3 years ago
Chuyện thứ 120 3 years ago
Chuyện thứ 119 3 years ago
Chuyện thứ 118 3 years ago
Chuyện thứ 117 3 years ago
Chuyện thứ 116 3 years ago
Chuyện thứ 115 3 years ago
Chuyện thứ 114 3 years ago
Chuyện thứ 113 3 years ago
Chuyện thứ 112 3 years ago
Chuyện thứ 111 3 years ago
Chuyện thứ 110 3 years ago
Chuyện thứ 109 3 years ago
Chuyện thứ 109 3 years ago
Chuyện thứ 108 3 years ago
Chuyện thứ 107 3 years ago
Chuyện thứ 106 3 years ago
Chuyện thứ 105 3 years ago
Chuyện thứ 103 + Hình bonus 104 3 years ago
Chuyện thứ 102 3 years ago
Chuyện thứ 101 3 years ago
Chuyện thứ 100 3 years ago
Chuyện thứ 99 3 years ago
Chuyện thứ 98 3 years ago
Chuyện thứ 97 3 years ago
Chương 8 (bức 95 đến bức 96) 3 years ago
Chương 7 (bức 91 đến bức 95) 3 years ago
Chương 6 (bức 86 đến bức 90) 3 years ago
Chương 5 (bức 81 đến bức 85) 3 years ago
Chương 4 (bức 61 đến bức 80) 3 years ago
Chương 3 (bức 41 đến bức 60) 3 years ago
Chương 2 (bức 21 đến bức 40) 3 years ago
Chương 1 (bức 1 đến bức 20) 3 years ago
X
X