Reborn Team

Reborn Team

Trưởng nhóm: candyno

Tổng điểm: 272 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.facebook.com/mangarebornteam/

Facebook: Facebook Reborn Team

Nhóm reborn các manga đã drop. Đem lại các trang truyện HOT một thời mà ai cũng đam mê :3 Mong các bạn ủng hộ
X
X