Croxx-Over

Croxx-Over

Trưởng nhóm: playerttt

Tổng điểm: 74 điểm

Nhóm nhỏ thôi nhé các bạn, gồm 1 translator và 1 typesetter.
X
X