Legend Team

Legend Team

Trưởng nhóm: Rin Tiểu Thư

Tổng điểm: 1,895 điểm

Facebook: Facebook Legend Team

Mong muốn đem đến cho bạn những bộ manga ấn tượng nhất. Hiện tại, team mình đang rất cần nhân lực nhất là trans jap và editor để tránh drop và delay vài bộ. Nếu ai có khả năng thì hãy liên hệ chúng tớ, đọc thêm ở đây : https://goo.gl/73jBfz
X
X