C.M.L Group

C.M.L Group

Trưởng nhóm: CML

Tổng điểm: 2 điểm

Uploader của nhóm C.M.L trên site HVTT
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
+a no Tachiichi  C.M.L Group Chapter 6
Kenka Banchou Otome - Koi no Battle Royal  C.M.L Group Chapter 9.1
X
X